Prosjektledere til Norges mest spennende eiendomsmasse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg leverer eiendom, bygg og anlegg til forsvarssektoren. Her styres og ledes investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase. Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr. år.

Forsvarsbygg søker to erfarne prosjektledere som skal sørge for detaljprosjektering, tilbudsinnhenting og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Stillingene rapporter til prosjektsjef. Arbeidssted vil være Bardufoss/Setermoen.

Les gjerne mer om oss på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
 • Forsvarsbyggs kvalitetssystem
 • God økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts-, kvalitets- og kontraktsstyring
 • Følge opp alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser, sikre godt samspill og kommunikasjon
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar
Ønskede kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på bachelornivå
 • Relevant erfaring med prosjektledelse/prosjektarbeid
 • Erfaring fra og god kjennskap til bygg- og anleggsbransjen
 • Ønskelig med utdannelse innen ledelse og økonomi
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Kunne ha flere prosjekter pågående samtidig
 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert
Vi tilbyr
 • Et meningsfullt samfunnsoppdrag med faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) fra kr. 576 100 til kr. 778 700. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. I spesielle tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Anders Martinsen
Telefonnummer: (+47) 907 31 965
Lars-Erik Gustavsen
Telefonnummer: (+47) 48232268

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som en videreutdanning. Slik tenker vi, og det tror vi du gjør også. I Forsvarsbygg bruker vi mye ressurser på å utvikle våre medarbeidere og ledere. Det er nødvendig for å beholde de beste, og det er nødvendig for å plassere oss der vi ønsker å være, som ledende i vår bransje.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av arbeidsplasser.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger