Prosjektledere til fornyelse av kritisk VA-infrastruktur

Stillingsbeskrivelse

Vann- og avløpsetaten skal utrede og gjennomføre mange svært interessante og utfordrende prosjekter og utbyggingsoppgaver i årene framover. Seksjon prosjektgjennomføring ivaretar prosjektledelse og byggeledelse av denne investeringsporteføljen. Prosjektene gjennomføres stort sett av eksterne entreprenører under vår ledelse. I størrelse varierer prosjektene fra 2,0 mill. NOK til 200 mill. NOK.

Vi søker etter engasjerte og dyktige prosjektledere til oppfølging av våre prosjekter. Fornyelse av tunneler, kulverter og dammer er noen av de aktuelle prosjektområdene.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av VA-entrepriser, inkludert fremdrifts- og økonomistyring.
 • Kontraktsoppfølging.
 • Kontroll av anleggsutførelse.
 • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser.
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon.
 • Informasjonshåndtering og arkivering.
 • Spesielt ansvar for kvalitetsarbeid i prosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på master- eller bachelornivå, gjerne innen bygg og anlegg.
 • Det legges vekt på tilleggskompetanse innen økonomi og/eller prosjektledelse.
 • Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring som prosjektleder evt. byggeleder fra bygge- eller anleggsprosjekter, herunder:
 • a) Planlegging og framdriftsstyring av prosjekter.
 • b) Avtaleinngåelse, kontraktshåndtering og økonomisk avslutning av prosjekter.
 • c) Håndtering av en portefølje av flere prosjekter samtidig.
 • d) Kvalitetsarbeid i prosjekter.
 • God kompetanse innen SHA, kvalitetssikring og risikostyring.
 • Gode relevante kunnskaper innen IT og erfaring i bruk av prosjektplanleggingsverktøy.
 • God norskspråklig framstillingsevne, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Drivende og løsningsorientert med gjennomføringsevne.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Ryddig og strukturert.
 • Evne til å jobbe i tverrfaglig team.

Vi tilbyr

 • Meget interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Tverrfaglig og profesjonelt miljø med hyggelige kolleger.
 • Ryddig og fleksibel arbeidstid.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger. 
 • Hytter til låns i marka.
 • Trening i arbeidstiden. 
 • F.t. lønn fra kr 644 700 til kr 816 000 pr. år avhengig av kompetanse og erfaring.

Kontaktpersoner

Dag Ingvald Flaten Skillestad
Funksjonsleder
Telefonnummer: (+47) 900 57 678

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger