Prosjektledere til Byggherreavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbygg søker nå to til fire dyktige, erfarne og engasjerte prosjektledere som har god kompetanse innen prosjektutvikling og -gjennomføring. Vi mener vi har Norges mest spennende og utfordrende landbaserte prosjekter, som vi leder gjennom alle faser.

Våre unike statlige byggeprosjekter finnes i alle størrelser over hele landet, og de krever effektive prosesser og god kommunikasjon med et stort spekter av interessenter. Våre største prosjekter er for tiden Campus Ås, Nasjonalmuseet, UiO Livsvitenskap og Regjeringskvartalet. Vi har også mange spennende og utfordrende prosjekter i utviklingsfase; f.eks. utvikling av Campus NTNU. Les mer om våre prosjekter på våre nettsider.

Byggherreavdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater, samt to prosjektadministrative stabsseksjoner. Prosjektlederne rapporterer til prosjekteier eller avdelingsdirektør for seksjonen.

For å utvikle kompetansen og fremme karriereutvikling har vi et stort utvalg kurs og programmer i Statsbyggskolen, blant annet Prosjektakademiet og en egen karrierestige for prosjektledere i Byggherreavdelingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede hele eller deler av byggeprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering og drift
 • Gjennomføre byggeprosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer (kostnad, tid og kvalitet)
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht Byggherreforskriften
 • Ivareta og utvikle gode relasjoner til kunder og samarbeidspartnere m.fl.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. Svært lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Bred erfaring med og interesse for prosjektledelse, fortrinnsvis innen bygg og eiendom
 • Det er ønskelig med bred erfaring innen prosjektutvikling
 • Erfaring innen anskaffelser og ulike kontraktsformer
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Noen av stillingene krever sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jfr. Sikkerhetsloven §19

 

Personlige egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og en til tider hektisk hverdag
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Du er en god relasjonsbygger og kommunikator som evner å skape resultater gjennom effektiv ledelse. Du må ønske å være med på å utvikle den norske BAE-næringen gjennom fremragende prosjektgjennomføring

 

Vi tilbyr

 • En variert prosjektportefølje av viktige samfunnsbygg – «Bygg med mening»
 • Mulighet til å påvirke utviklingen av bransjen
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stillingen lønnes som senioringeniør/seniorarkitekt/sjefingeniør/sjefarkitekt fra kr. 650.000,- til kr. 900.000,-, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Kontaktpersoner

Alexander Strand
Telefonnummer: (+47) 40222048
Madeleine Torkveen Skjølås
Telefonnummer: (+47) 92270066

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger