Prosjektledere - Prosjektkontor

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Oppegård står overfor mange spennende oppgaver de nærmeste årene. Vi skal bygge omsorgsboliger og skole på Kolbotn, idrettshall og skole på Sofiemyr og ny svømmehall, i tillegg til mange andre prosjekter i ulikt omfang og størrelse. Dette skal vi gjøre samtidig som vi etablerer Nordre Follo kommune sammen med Ski.

 

Prosjektkontoret

For å realisere de store utbyggingsprosjektene er det etablert et prosjektkontor som har vært i drift i snart et år, og har en prosjektportefølje med ansvar for de store investeringsprosjektene. Prosjektene har en total investeringsramme på over 1,2 milliarder kroner i de kommende årene.

Prosjektkontoret arbeider tett med de øvrige virksomhetene i kommunen, og prosjektene gjennomføres i samarbeid med fagmiljøer i kommunen. Prosjektkontoret holder til i Kolben like ved Kolbotn togstasjon.

 

Prosjektledere

Vi skal ansette inntil to prosjektledere i faste stillinger og vi søker dyktige prosjektledere som har noen års erfaring med prosjektledelse, gjerne i ulike faser i prosjekter innen byggebransjen.

Vi tilbyr en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver i en kommune som er i stor vekst og som ivaretar en viktig samfunnsoppgave. Prosjektleder har ansvar for at prosjekter gjennomføres i henhold til økonomi, fremdrift, kvalitet og SHA.

I Oppegård kommune legger vi vekt på å være gode lagspillere med riktig rolleforståelse. Vi ønsker oss medarbeidere som bidrar til å bygge et dynamisk og resultatorientert team med fokus på samhandling og kunnskapsdeling.

Prosjektleder skal rapportere til prosjektsjef.

 

Arbeidsoppgaver

  • prosjektledelse for nybygg, ombyggings- eller rehabiliteringsprosjekter
  • sikre at prosjektene gjennomføres i henhold til økonomi, fremdrift, og krav til kvalitet og HMS
  • rapportere prognose og status for prosjektene
  • følge opp entreprenører og andre leverandører
  • utarbeide anbudsgrunnlag i samarbeid med kommunens innkjøpsenhet

 

Kvalifikasjoner

  • universitetsutdannelse eller høyskole. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
  • erfaring med prosjektledelse i ulike faser fra byggeprosjekter
  • god økonomisk forståelse
  • erfaring med ulike entrepriseformer
  • god muntlig og skriftlig formuleringsevne

 

Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser og byggherreforskrifter.

 

Personlige egenskaper

Vi trenger deg som har gjennomføringsevne, er fleksibel, målrettet og resultatorientert. Du må være tydelig og inkluderende og trives i rolle som både pådriver og beslutningstager.

 

Generell informasjon

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste

Kontaktpersoner

Alan Raouf
Prosjektsjef

Hvem er Oppegård kommune?

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her