Prosjektledere - Miljøpakken

Stillingsbeskrivelse

Ved Miljøpakken er det ledige tre faste 100 prosent stillinger som prosjektleder i Trondheim kommune. 

Trondheim vokser fort som by og region. Miljøpakken for transport er en ambisiøs satsing for å redusere klimautslipp og bedre bymiljøet. I Miljøpakken samarbeider Trondheim kommune med Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune med å innfri statens krav om nullvekst i personbiltrafikken, bidra til å omforme byen, og gjøre Trondheimsområdet bedre for alle å ferdes i. 

Vi søker nå etter prosjektledere for planlegging av tiltak med erfaring innen samferdsel. Du bør ha erfaring med for eksempel knutepunktsutvikling, planlegging i by, trafikksikkerhet og veg- og sykkelplanlegging. Du må søke gode helhetlige løsninger, som tar godt vare på myke trafikanter. Stillingene vil knyttes til ulike prosjekter avhengig av interessefelt og erfaringsgrunnlag. Det er spesielt aktuelt med kandidater med interesse for trafikksikkerhet, kollektiv eller sykkel.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, analysere og planlegge infrastrukturprosjekter i regi av Miljøpakken.
 • Bidra til at forprosjekt og reguleringsplaner med kostnadsoverslag for prosjekter blir utarbeidet.
 • Ansvar for prosjektoppfølging, herunder økonomi- og resultatansvar.
 • Følge opp konsulenter med hensyn til kvalitet, økonomi og fremdrift.
 • Mulighet for å lede prosjektet inn i byggefasen.

Kvalifikasjoner

 • Ønsket utdanningsretning: bygg og anlegg, ingeniørfag eller samfunn- og arealplanlegging.
 • Erfaring med å lede prosjekter.
 • Erfaring fra planprosjekt eller byggeprosjekt. Det er en fordel med erfaring fra hele prosjektløpet.
 • Vant til å forholde seg til fremdrift og økonomiske rammer.
 • Må evne å søke gode helhetlige løsninger.
 • Kjennskap til/forståelse av politiske prosesser.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Du jobber selvstendig, tar initiativ og har gjennomføringsevne.
 • Du har gode samarbeidsegenskaper.
 • Du trives med mange arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

Kommunen kan by på spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig fagmiljø.

Vi er en arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet, der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.

Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktpersoner

Inger Mari Eggen
Programleder
Telefonnummer: +47 957 43 085

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.

Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.