Prosjektledere Miljø og Samferdsel - Prosjektenheten

Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur utlyser to stillinger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelser

Prosjektenheten - realisering av spennende prosjekter 

Prosjektenheten styrer Bærum kommunes prosjekter innen teknisk infrastruktur; vei, vann og avløp, byutvikling, renovasjon, samt grønt i form av turveier, parker og gravplasser. Vi er 25 ansatte, som ivaretar kommunens byggherreansvar gjennom ledelse av prosjekter fra konseptfasen til gjennomføring og overlevering av ferdige anlegg. Vår prosjektomsetning er på ca. 250 mill. kr. pr. år. 

Vi er ISO-sertifisert for oppfølging av kvalitet og miljø, og har rutiner og maler som veileder ved gjennomføring av prosjekter. I vårt prosjektarbeid benytter vi gode verktøy til f.eks. økonomistyring og samhandling med kontraktsparter. Vi benytter AutoCad, Autodesk Civil 3D og Focus CAT VA til prosjektering av VA. 

Prosjektledere til Miljø og Samferdsel 

Stilling 1. Vi har behov for å øke vår kapasitet for gjennomføring av prosjekter innen et vidt felt av fagområder. Grønt i form av turveier, parker og gravplasser. Miljø og samferdsel ved trafikksikkerhet, tilrettelegging for sykler, utbygging av gang- og sykkelveinettet, åpning av bekker osv. 

Stilling 2. I tillegg til oppgaver nevnt i stilling 1, har vi behov for en person som de neste årene skal jobbe med prosjekter for omlegging av kommunens veilys til LED-belysning. Dette tiltaket skal pågå i 2019 og 2020. Det skal også realiseres LED-belysning på noen turveier. Denne personen vil også kunne involveres i fremtidens sentrumsbelysning. 

Personer som liker utfordringer vil passe til slike prosjekter. 

Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av konkurransegrunnlaget og søker derfor personer som har bakgrunn fra prosjektering og / eller prosjektledelse innen relevante fagområder. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse gjennom alle faser med ansvar for kvalitet, økonomi og fremdrift 
 • Anskaffelse og oppfølging av kontrakter med rådgivere og entreprenører 
 • Rapportere til oppdragsgivere og avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Minimum ingeniør/bachelor, men også ønskelig med sivilingeniør/master, evt. tilsvarende innen relevante fagområder 
 • Erfaring fra prosjektarbeid, helst fra prosjektering og /eller prosjektledelse av relevante anlegg 
 • Erfaring fra relevant prosjektering, kontraktstyring og offentlige anskaffelser 
 • Meget gode norsk kunnskaper

Utdanningsretning og nivå

 • Utdanningstittel: Ingeniør
 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Du er 

 • Resultatorientert og med god evne til planlegging og gjennomføring 
 • Er tydelig og kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig 
 • Engasjert, fleksibel og omgjengelig, med gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver med faglig dyktige medarbeidere 
 • Lokaler sentralt i Sandvika 
 • Kompetanseutviklingsstipend 
 • Offentlig tjenestepensjonsordning 
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland 

Annet 

Vitnemål og attester skal tas med på intervju 

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig 

Ansettelsen gjøres via elektronisk godkjenning med kort svarfrist 

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25)

Kontaktpersoner

Anne Gro Frogner
Avdelingsleder
Telefonnummer: (47) 481 09 328
Jan Willy Mundal
Tjenesteleder
Telefonnummer: (47) 481 75 475

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger