Prosjektledere IT

Stillingsbeskrivelse

Vi søker IT prosjektledere!

Prosjektledelse IT har ansvar for at IT-prosjektene våre oppfyller vedtatte prinsipper og prosesser for gjennomføring. Bli med på å sette retning på digitaliseringsreisen Statens vegvesen har lagt ut på! Prosjektlederne våre bidrar inn i prosjekt, og har også en viktig rolle innen produktområder og tverrfunksjonelle team. Vi utvider nå laget med nye prosjektledere - kontorsted Drammen.

Arbeidsoppgaver
 • Prosjektleder for små og store prosjekt
 • Støtte divisjonen i tiltak som påvirker ulike produktområder og ulike tverrfunksjonelle team
 • Bidra i arbeidet med utredninger i forprosjekt eller tilsvarende aktiviteter
 • Være en pådriver for faglig kompetansebygging
 • Ta et faglig ansvar overfor innleide som bidrar på prosjekt og andre digitaliseringsinitiativ 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • Min. 3 års erfaring som prosjektleder i smidige prosjekt og god kjennskap til prosjektledermetodikk. Prince2-sertifisering foretrekkes.
 • Erfaring fra anskaffelsesprosjekter i offentlig sektor.
 • Kjennskap til endringsledelse og gevinstrealisering er en fordel.

Arbeidsoppgavene krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Hvem er du?

Du er en omgjengelig person, som trives like mye å jobbe selvstendig, som i lag. Du er en relasjonsbygger og en sterk og god lagspiller som liker arbeid i tverrfaglige team. Du er nysgjerrig på muligheter teknologi gir for prosessforbedring, effektivisering og utvikling. Du er selvgående, drivende og initiativrik. Du er positiv, løsnings- og målorientert. Du er analytisk.

Vi kan love deg at du finner et svært godt kollegialt miljø i en etat som er i gang med en spennende reise. En reise som trenger flere dyktige medarbeidere.

Vi tilbyr:
 • godt arbeidsmiljø i nytt, flott kontorbygg sentralt i Drammen. Kontorbygget vårt er universelt utformet, om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss!
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Ørjan Mathis Tvedt, tlf. 917 66 659.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger