Prosjektledere innleie av lokaler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Rådgivning og tidligfase ivaretar Statsbyggs rolle som statens rådgiver, med særlig ansvar for å sikre statens interesser i plan-, bygge-, eiendoms- og leieforhold. Avdelingen bidrar med gode beslutningsgrunnlag i tidligfase: før prosjekter igangsettes, når eiendommer skal utvikles eller nye lokaler i markedet søkes. Avdelingen har et tverrfaglig prosjektledermiljø innen planlegging og eiendomsutvikling, utredning og konseptutvikling.  

Seksjonen «Rådgivning innleie av lokaler» er en egen rådgivningstjeneste innen avdeling for Rådgivning og tidligfase. Rådgivningstjenesten bistår statlige virksomheter som leier kontorlokaler i et kommersielt utleiemarked. Vi leder alle prosesser knyttet til leieforholdet, ved relokalisering, inngåelse av leieavtaler eller reforhandling av eksisterende avtaler; fra innflytting til fraflytting og tilbakelevering. Tjenesteområdet er statens felles fagmiljø for statlig innleie – et målrettet verktøy for kostnadseffektivisering og bærekraftige kontorlokaler.  Utviklingen innen teknologi og digitalisering, økte krav til bærekraft og innføring av hybridkontor stiller andre krav til arealbruk og utforming av arbeidsplassløsninger. Det er sentralt i prosjektleder- og rådgiverrollen å sikre at statens leieforhold møter disse utviklingstrekkene og statens overordnede føringer. Det er strategisk viktig med innsikt i hvordan gode arbeidsplassløsninger bidrar til økt samhandling, kulturbygging, produktivitet, medarbeidertilfredshet og bærekraft.   

Vi tror våre to nye prosjektledere er omgjengelige og tillitsskapende personer som trives med et bredt nedslagsfelt og interaksjon med alle nivåer hos våre oppdragsgivere. Dere har evne til å håndtere komplekse problemstillinger og å tenke konseptuelt i en kommersiell kontekst. Med en kombinasjon av sterke relasjons- og kommunikasjonsegenskaper og sans for ledelse av folk, økonomi og fremdrift, evner dere å utfordre og fremme nye ideer på en konstruktiv måte. Fremste motivasjon ligger i å utvikle prosjekter som skaper positiv endring og merverdi for bruker og samfunn. 

Dere kjenner dere igjen i Statsbyggs verdigrunnlag: Fleksibel - Modig - Konstruktiv.  Personlige egenskaper tillegges stor vekt.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosjekter iht. bestilling fra våre oppdragsgivere 
 • Gi råd til oppdragsgivere om leiekontrakter, lokalisering, arealbruk, arbeidsplassutvikling, brukerinvolvering, bærekraft og endringsbehov. 
 • Ivareta og sikre at statens overordnede føringer og retningslinjer etterleves  
 • Identifisere og tilrettelegge for tverrfaglig arbeid. Bidra til å fremme samarbeid med interne og eksterne partnere 
 • Kontinuerlig arbeide for at kvaliteten i prosjektleveransene forbedres og at det legges til rette for gevinstrealisering 
 • Anvende etablerte metoder og verktøy samt foreslå utvikling og forbedringer 
 • Bidra med kompetanseheving inn i prosjektledermiljøet 
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon 
 • Ulike prosjektrelaterte oppgaver  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå, for eksempel innen økonomi, eiendom, endringsledelse og arkitektur 
 • Minimum 4 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis fra næringseiendom og/eller større/komplekse prosjekter 
 • Erfaring fra prosjekter med mange interessenter/involverte parter 
 • Dokumentert god virksomhetsforståelse og kommersiell tilnærming 
 • Evne til å se sammenhenger og avhengigheter mellom organisasjon, system, prosess og løsninger 
 • God kunnskap om klima, miljø og sirkulærøkonomi (som vil sikre bærekraftige leieforhold og sikre at oppdragsgivere etterspør lokaler iht. dette) 

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og evne til å bygge relasjoner og motivere andre
 • Målrettet og strukturert
 • Analytisk med evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper og fremstillingsevne både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr dere en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag i et godt fagmiljø, faglige utfordringer, og anledning til å delta i utviklingen av et viktig tjenesteområde i staten.  
 • Dere vil inngå i tverrfaglig samarbeid med kollegaer fra andre avdelinger i Statsbygg og øvrige samarbeidspartnere.  
 • Som kunnskapsvirksomhet er Statsbygg opptatt av den enkelte medarbeiders kompetanseutvikling, med tilgang til kurs og etterutdanning både internt gjennom eget opplæringsprogram og eksternt. 
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 600 000,- til kr 820 000-, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan ansettelse som spesialrådgiver og høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse. 
 • Overtidsbetalt, sommertid, fleksible ordninger for fri/avspasering, bruk av hjemmekontor og støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag. 
 • Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud, gratis sykkelparkering innendørs og en fantastisk lunsj i egen kantine. 

Kontaktpersoner

Marit Roheim
avdelingsdirektør
Telefonnummer: +47 994 81 000

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 880 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 11,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2018 på 6,8 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,9 millioner kvm til en verdi av ca. 48 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeidere som vil gjøre oss enda bedre!

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger