Prosjektledere i Troms fylkeskommune

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og arbeidsoppgaver

I årene som kommer skal Troms fylkeskommune gjennomføre flere store byggeprosjekter. Det skal oppføres nybygg/ombygge-/rive i Breivika i Tromsø for Ishavsbyen videregående skole. Vi skal bygge et tilbygg til Tann-bygget i Breivika. I Sør-Troms/Harstad skal vi bygge en ny videregående skole som erstatning for de videregående skolene på Heggen og Stangnes.

I Tromsø skal det bygges depot for bussene i byen, og på Bardufoss videregående skole skal det bygges nytt internat i nærheten av skolen på Rustadhøgda. Totalt skal det investeres for vel 2 milliarder kr på disse prosjektene de neste 4-5 år.

Kvalifikasjonskrav

 • Sivilingeniør/ingeniørutdannelse eller tilsvarende
 • Prosjektlederkompetanse
 • God kompetanse og forståelse for bruk av IKT som arbeidsverktøy
 • God økonomiforståelse
 • Gode teoretiske og praktiske kunnskaper innen byggeteknikk
 • Innkjøpserfaring / kompetanse innen bygg og anlegg, i hht lov om off.anskaffelser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Prosjektledererfaring er ønskelig
 • Erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg, kontraktsadministrasjon, herunder økonomioppfølging.
 • Kompetanse i kvalitetsstyring og kvalitetskontroll

Videre er det ønskelig med bred kompetanse i prosjekteringsledelse, planlegging, kostnadsstyring, usikkerhetsanalyse og risikostyring. Forhandlingserfaring og kompetanse i SHA, kvalitetsstyring, miljøstyring, byggesakhåndtering samt bransjerelevante kontraktsstandarder, lover og forskrifter er en fordel.

Du må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, selvstendig, kvalitets- og servicebevisst
 • Løsningsorientert og med evne til å iverksette og følge opp tiltak
 • God til å følge opp samarbeidspartnere
 • Resultatorientert, fleksibel og samarbeidsrettet, også på tvers av fag
 • Initiativrik og endringsvillig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Offentlig pensjonsordning
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale

Du må påregne at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver ut fra kontorets behov.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev og CV
 • Vitnemål, attester
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. Offentlighetsloven

Om oss

Drift- og utbyggingssenteret ledes av Kristina Bratrein, og har per i dag ca 40 ansatte. Senteret består av fire avdelinger, nybygg, bygning og vedlikehold, arkiv og sekretariat for fylkesrådet/sentralbordet. Senteret har også ansvar for kantinedrift, trykkeri samt renhold

Kontaktpersoner

Jan Inge Hille
Telefonnummer: +47 480 95 283

Hvem er Troms fylkeskommune?

Troms fylkeskommune har sine viktigste oppgaver innenfor regional planlegging og utvikling, næring, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Rollen som regional utviklingsaktør handler om å se sammenhenger mellom ulike sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører og utvikle strategier for samfunnsutvikling. Det er viktig å stimulere til og utvikle samarbeid mellom sektorer og forvaltningsnivåer og mellom det offentlige, næringslivet og FoU-miljøer. Planlegging er et viktig verktøy for å løse felles utfordringer i fylket. Liker du å bidra i et travelt og godt arbeidsmiljø kan vi tilby utfordringer basert på kompetanse og erfaring.