Prosjektledere fornyelsesprosjekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Jernbaneinfrastrukturen gjennomgår en omfattende fornyelse og modernisering. Satsing på jernbane fortsetter i årene fremover og Bane NOR søker engasjerte prosjektledere til styring og oppfølging av prosjekter på driftssatt jernbane i området Oslokorridoren, strekningen Larvik – Lillehammer.

Vi søker deg som er energisk og tett på prosjektene; fortrinnsvis allsidige og erfarne prosjektledere. Byggeledere og evt. mindre erfarne kandidater som er motivert for faglig og personlig utvikling vil også bli vurdert.

Kontorplass er fortrinnsvis i Oslo, men stasjonering i Drammen eller på Hamar kan også være aktuelt. Noe reisevirksomhet innenfor hele eller deler av strekningen Lillehammer - Larvik må påregnes.

Gjennomføring av prosjekter foregår ofte i togfrie perioder i helger og noen ganger i ferietid. Prosjektleder må derfor være innstilt på omlagt tjenestetid fra tid til annen.

 

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, organisere og lede av fornyelsesprosjekter; underbygning, overbygning, spor, strømforsyningsanlegg, signal- og teleanlegg
 • gjennomføre anskaffelser iht Lov om offentlige anskaffelser, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, forhandlinger, tilbudsevaluering og tilbudsinnstillinger
 • følge opp kontrakter, overlevering, opplæring og sluttdokumentasjon
 • ivareta SHA i prosjektene
 • rapportere regelmessig
 • bidra til notater og saksfremlegg som lederstøtte
 • ivareta rollen som "Leder av totalbrudd (LAT)" i togfrie perioder
 • ivareta byggeledelse ved kortvarige sporbrudd hvis behov

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende. Ulike typer fagbakgrunn, herunder bygg/anlegg og elektro kan være relevant. Lang og relevant erfaring kan eventuelt erstatte formell utdanning.
 • erfaring som prosjektleder fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherrevirksomhet
 • dokumenterte resultater fra tidligere arbeidsforhold/prosjekter
 • erfaring fra offentlige anskaffelser
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • gode ferdigheter i bruk av allmenne dataprogrammer
 • Jernbanefaglig erfaring og kompetanse er ønskelig, herunder kunnskap om prosesser og styringssystem
 • erfaring som byggeleder, produksjonsplanlegger, "leder av totalbrudd" vil vektlegges

 

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å engasjere, lede og følge opp prosjektteam
 • energi og evne til å nå resultater
 • evne til å tilegne seg innsikt utover eget fagområde
 • strukturert og målrettet arbeidsform som sikrer kvalitet og nøyaktighet
 • evne og vilje til faglig og personlig utvikling.

Vi legger vekt på lojalitet til Jernbaneverkets etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingen.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
  • gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • p.t. personalbillett med NSBs tog
  • opplæring og gode utviklingsmuligheterI tillegg kan vi tilby:

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Eirik Korsnes
Telefonnummer: 476 23 608
Jan Stenmark
Telefonnummer: 975 22 097

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon