Prosjektledere elektro og bygg/anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Region Sør-Norge har et tverrfaglig prosjektledermiljø med oppmøtesteder i Sauda og på Dalen, med bred kompetanse innen nybygg og rehabilitering av vannkraftanlegg. Vi setter strenge krav til sikkerhet og kvalitet i eget arbeid og samarbeider for å møte kundens forventninger i alle leveranser. Vi ønsker å sette et positivt preg på fagmiljøet i Statkraft, og vi søker nå etter to nye prosjektledere for å styrke vår ekspertise.

Med utgangspunkt i Sauda eller Dalen som oppmøtested, er arbeidsområdet for begge roller kraftanlegg i region Sør-Norge. Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på tvers av Statkrafts andre anlegg og lokasjoner må også påregnes. Av personlige egenskaper forventer vi at du: 

 • Er kundefokusert, løsningsorientert og har fokus på kostnadseffektivitet
 • Er en inspirerende og relasjonsorientert teambygger
 • Arbeider strukturert og planmessig for å ivareta sikkerhet og kvalitet
 • Er en god forhandler.

 

 Din rolle: 

 • Både ved for- og hovedprosjekt for nybygg- og rehabiliteringsprosjekter vil du være prosjektleder, eventuelt delprosjektleder
 • Forhandlinger med og oppfølging av leverandører
 • Utføre tekniske vurderinger i forbindelse med prosjektene

 

 Din profil: 

 • Du har utdanning på Bachelor-nivå innen elkraft eller bygg/anlegg, men for den rette kandidaten kan også annen relevant utdanning være aktuelt
 • Du må leve opp til våre lederkriterier og kunne inspirere, utvikle og levere
 • En travel hverdag krever at du kan takle press og motgang
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God digital kompetanse
 • Det er en fordel med erfaring fra vannkraftproduksjon 

 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et spennende selskap
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Jarle Solbakken
Telefonnummer: 922 21 234

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land. I Statkraft jobber vi hver dag med å utvikle og forvalte våre fornybare ressurser på en optimal måte for samfunnet og naturen. I forretningsområdet Power Generation har vi ansvar for å sikre god kraftverksdrift, ivareta reguleringsområdene og vassdragsanleggene våre på en god forretningsmessig måte. Statkraft har ansvar for et stort antall dammer og vannveier både nasjonalt og internasjonalt, og vår oppgave er å forvalte disse på en kostnadseffektiv og sikker måte.