Prosjektledere Bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for prosjekt og utbygging er en av fem seksjoner i Avdeling for bymiljø og representerer kommunens byggherreansvar. Seksjonen ivaretar store investeringsprosjekter og større rehabiliteringer innen bygg og infrastruktur. Seksjonens består av tre enheter; stab, bygg og infrastruktur. Seksjonen har et investeringsbudsjett på ca 4 milliarder kroner i gjeldende økonomiplanperiode. 

 

Har du lyst til å være med å bygge Tromsø kommunes bygg- og anleggsportefølje i årene som kommer? Er du kompetent og entusiastisk og har du pågangsmot og godt humør? Da søker vi deg. 

Seksjon for prosjekt og utbygging søker etter nye prosjektledere til Enhet for bygg. Stillingenes hovedoppgave er prosjektledelse av nybygg og større rehabilitering av kommunens bygningsmasse. Herunder utvikling av byggeprosjekter fra tidlig fase til ferdig bygg samt kontrahering av rådgivere og entreprenører. Stillingen rapporterer til enhetsleder for bygg. 

Investeringsporteføljen består blant annet av Tromsøbadet, Otium bo- og velferdssenter, Normalhall Storelva, Helsehuset, Solneset-, Brensholmen-, Ersfjordbotn- Tromsdalen- og Selnes Skole. I tillegg ligger flere skoler, barnehager og helsebygg i den framtidige økonomiplanen. Enheten har et innovativt og tverrfaglig miljø som utvikler og bygger for framtidens generasjoner.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse av bygge- og anleggsprosjekter, herunder;
 • Utarbeidelse av behovsanalyser, konseptutredning og programmering
 • Utarbeidelse av entreprisemodell og konkurransegrunnlag
 • Kontrahering av rådgivere, entreprenører og øvrige samarbeidsparter
 • Koordinering mot interne instanser i kommunen
 • Planlegge og lede den daglige samhandlingen/ samordningen mellom aktørene
 • Prosjektgjennomføring iht. rammer (styrende dokumenter) og ambisjonsnivå.
 • Oppfølging av eksterne prosjektledere ved innleie
 • Ansvar for og fokus på økonomi, fremdrift, kvalitetssikring og SHA
 • Bidra til utvikling av interne rutiner og styringssystemer
 • Delta i erfaringsutveksling

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant prosjektledererfaring
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk
 • God økonomiforståelse
 • Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

 

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

 

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Selvstendig, ryddig og løsningsorientert
 • God arbeidskapasitet
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

 

 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Faglig miljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger
 • Godt kollegialt samhold
 • Arbeidsplass på rådhuset
 • Lønn og andre betingelser etter avtale
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og ellers gode betingelser

 

Annet

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om

Søknad sendes elektronisk via Webcruiter

Ytterligere informasjon om stillingen kan rettes til: Frank Nilsen- Enhetsleder Bygg: Tlf 909 12 032 Øystein Dale- Seksjonsleder Prosjekt og Utbygging: Tlf 913 32 811

Kontaktpersoner

Frank Nilsen
Enhetsleder bygg
Telefonnummer: 90912032
Øystein Dale
Utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 91 33 28 11

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.