Prosjektleder/byggeleder/kontrollingeniør

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til at vi får en enda bedre jernbane?

Område Nord har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av Ofotbanen og Nordlandsbanen. Prosjektenheten i Område Nord gjennomfører jernbaneprosjekter ved begge banestrekningene. Vi har ansvar for en rekke tiltak som gir en mer driftsstabil jernbane og et bedre togtilbud for de reisende. Dette innebærer å fornye gamle og bygge nye jernbaneanlegg.

Vi søker etter engasjerte personer som kan gå inn som prosjektleder /byggeleder/kontrollingeniør hos oss med 2 faste stillinger og 1 prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse.

Stasjoneringssted: Mo i Rana og/eller Mosjøen

Arbeidsoppgaver

 • Å bringe prosjekter fram til angitte mål i henhold til Bane NORs suksesskriterier (sikkerhet, kvalitet, tid, omdømme og kostnad)
 • Å lede prosjekter i henhold til Bane NORs verdigrunnlag og prinsipper for ledelse
 • Å utarbeide og godkjenne nødvendige planer og strategier i samsvar med overordnede føringer for prosjektene
 • Oppfølging av prosjektering og bygging i henhold til mandat
 • Løpende rapportering og avviks
 • og endringshåndtering
 • Oppfølging av SHA/HMS for prosjektet i henhold til Byggherreforskriften
 • Oppfølging av dokumentasjon og sluttrapportering
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Gjerne erfaring fra entreprenør/rådgiver/byggherre med relevans for stillingen
 • Fordel med tidligere deltakelse i gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingene
 • Nyutdannede søkere vil vurderes

Personlige egenskaper

 • Vi søker dyktige og målrettede medarbeidere som arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk. Du har god systemforståelse og innsikt i digitale verktøy. Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne. Du er uredd og besluttsom. Videre samarbeider og kommuniserer du godt, og har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper. Du har evne til og ønske om på sikt å være prosjektets ansikt utad, du er teambygger og har gode lederegenskaper. Du har god muntlig og skriftlig fremstilingsevne på norsk.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nyskapende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig kompetansenivå og arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Du vil få utfordringer og muligheter for personlig utvikling i et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger.
 • P.t. personalbillett med NSB tog.
 • Forsikrings
 • og pensjonsordning.

Kontaktpersoner

Stein-Hugo Steffensen
Prosjektsjef Område Nord
Telefonnummer: +47 90523372

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon