Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?Vi ser nå etter en prosjektleder som kan bidra til Aibels spennende projektportefølje i Harstad. Rollen som prosjektleder kan også kombineres med andre mulige roller ved kontoret.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Administrasjon og ledelse av prosjekt
 • Ansvarlig for å levere prosjekter i henhold til tid, kost og kvalitet gitt i oppdragsbeskrivelse
 • Ansvarlig for å etterleve krav i kontrakt. Dette innebærer ansvar for krav og målsettinger til HMS resultater, arbeidsmiljø, milepæler og kundetilfredshet
 • Ansvarlig for intern og ekstern statusrapportering, samt bidra til optimal porteføljestyring og ressursutnyttelse
 • Rapportering til anleggsleder om status, muligheter og potensielle problemområder
 • Sikre god og effektiv kommunikasjon, både internt og med kunde
 • Bidra til at organisasjonen har nødvendig kjennskap til lover, regler, standarder og prosedyrer som kreves i prosjektgjennomføringen
 • Delegere arbeid til prosjekt personell for å oppmuntre dem til å ta individuelt ansvar
 • Aktivt veilede og motivere teamet ditt for å få hver enkelt til å yte sitt beste

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor-/Master-utdanning, primært innen ingeniørfag
 • 5 års erfaring som prosjektleder eller andre ledende roller
 • Kjennskap og erfaring fra olje- og gassindustrien er en fordel, men ikke et krav for å søke stillingen

Personlige egenskaper:

 • God språkkunnskap i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode lederegenskaper ogkommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og løsningsorientert holdning
 • Multidisiplin- og kommersiell forståelse
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Systematisk og nøyaktig arbeidsmetodikk
 • Høy lojalitet til tidsfrister og kvalitet
 • Evne til å søke råd og å dele kunnskap

Bli vår kollega:

Hos Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at du kan arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle ditt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerende arbeidsmiljø. Vi tilbyr også fleksibel arbeidstid. I tillegg har velferdsklubbene våre et bredt spekter av aktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.Verdigrunnlaget vårt er “We Care” - vi skal være ansvarlige, visjonærer, åpne og fleksible. Verdiene gjenspeiler holdningene vi har på jobb og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå målene våre. Vi verdsetter inkludering, likestilling og mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisk bakgrunn.Vår overordnede strategi er å gradvis utvikle vår virksomhet fra olje og gass over mot fornybare løsninger. Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning er bærekraftig utvikling en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser.

Kan du identifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist og kontaktinformasjon:

Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Kristoffer Svendsen, tlf 93289165, kristoffer.svendsen@aibel.com

Arbeidssted: Harstad

Søknadsfrist: 11.02.2023

Kontaktpersoner

Kristoffer Svendsen
Engineering Manager

Hvem er Aibel?

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project's entire life cycle.

Les mer om Aibel og se flere ledige stillinger