Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en erfaren og resultatorientert prosjektleder til å lede nettanleggsprosjekter (både utbyggings- og reinvesteringsprosjekter). Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling Prosjektledelse (BPL) i divisjon Bygg og anlegg. Stillingen er plassert i vårt kontor i enten Oslo, Sandnes, Trondheim eller Alta.Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnett sine utbyggingsprosjekter innenfor Stasjon, Ledning, Kabel og Bygg og inneha rollen som byggherre. Enheten Prosjektledelse er Statnett sitt kompetansesenter for prosjektledelse og leverer godt kvalifiserte prosjektledere fra tidlig fase til prosjektavslutning. Enheten prioriterer kompetansebygging og erfaringsdeling i utviklingen av prosjektledere.

Som prosjektleder i Statnett får du mye ansvar og mulighet til påvirke egen arbeidshverdag. Du må håndtere en bred kontaktflate både internt og med eksterne kunder og myndigheter. Vi forventer høyt engasjement, god arbeidskapasitet og at du har fokus på oppnåelse av prosjektets mål. Vi har prosjekter i hele Norge og reisevirksomhet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjektet jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre at Statnett får det produktet som er avtalt, både med hensyn på SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kost
 • Ansvarlig for å sikre et godt og effektivt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/Ingeniør/ (elektro/bygg og anlegg) eller annen relevant bakgrunn
 • Bred erfaring som prosjektleder av infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner, kraftledninger, kabelanlegg, vann/vindkraft, bygg, veier, bruer og tunneler)  
 • Evner å igangsette og implementere endringer
 • Erfaring som byggherre vil bli foretrukket
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8401/02/05/07
 • BIM-kompetanse og aktiv bruker av digitale prosjektstyringsverktøy er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Du evner å motivere medarbeidere og utvikle team 
 • Vi stiller i denne stillingen spesielt store krav til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider strukturert og er omgjengelig

Kontaktpersoner

Lars Erik Johansen
Telefonnummer: 23903441

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger