Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon.

Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Enheten i Trondheim har det operative ansvaret for all produksjon og distribusjon av fjernvarme/fjernkjøling i Trondheim. Energigjenvinningsanlegget på Heimdal er ett av de største industrianleggene i Trondheim. Dagens fjernvarmeproduksjon er på 650 GWh/år og baserer seg på flere forskjellige energikilder, hvorav avfallsforbrenning av ca. 220 000 tonn pr år er den største kilden.

Til en nyopprettet stilling i vår operative enhet i Trondheim søker vi nå etter en erfaren Prosjektleder. Enheten er ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjekter.  

Vi søker etter en medarbeider med solid kompetanse innen prosjektledelse, teknisk ledelse og gjennomføring av industriprosjekter. Du må trives i en variabel arbeidshverdag med praktiske utfordringer og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Din rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Solid erfaring innen prosjektledelse fra utvikling til ferdigstilling av prosjekt, herunder også overlevering til driftsorganisasjonen og oppfølging av kontrakter
 • Teknisk ledelse herunder utvikling, prosjekteringsledelse og etablering av designbasis
 • Erfaring innen utarbeidelse av beslutningsunderlag, anskaffelser og kontraktsinngåelse
 • Deltagelse i prosjekter i andre enheter kan også være aktuelt
 • Være en pådriver og bidragsyter i kontinuerlig forbedringsarbeidet
 • Være en aktiv bidragsyter til samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

Din profil

 • Høyskole-/universitetsutdanning eller relevant erfaring
 • Erfaring fra prosjektledelse innen industriprosjekter
 • Det er en fordel med erfaring innen et eller flere relevante fagområder som f.eks. prosess-/varmeteknikk, maskinteknikk og forbrenning-/renseteknikk.
 • Evne å arbeide selvstendig og strukturert, men samtidig være teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort for personbil

Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Espen Hanssen
Leder Teknikk og Utvikling
Mobil: 924 61 620

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger