Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Nasjonalbiblioteket er tildelt oppgaven å sørge for at den Norske kulturarven blir digitalisert og tilgjengeliggjort på nett. For å muliggjøre dette skal digitaliseringskapasiteten ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Rana nesten dobles, og i de kommende ti-årene vil millioner av objekter fra arkiv, bibliotek og museum, i tillegg til Nasjonalbibliotekets egen samling, digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Det krever en stor oppskalering av IT-infrastrukturen samt utvikling av nye produksjonsløyper, støttesystemer og systemer for digital langtidsbevaring.

 

IT-miljøet i Nasjonalbiblioteket består av 60 medarbeidere, men skal i løpet av 2020 vokse til 70. Vi er organisert i tre seksjoner, og jobber i team med bevisst fokus på samarbeid - både på tvers av team, på tvers av seksjoner og mot andre deler av virksomheten. Utlysningen gjøres med forbehold om Stortingets godkjennelse av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

 

Vil du være med på utviklingen av Nasjonalbibliotekets digitale løsninger for fremtiden? Har du lyst til å jobbe sammen med erfarne fagfolk i et høyteknologisk miljø med topp moderne infrastruktur, systemer og tjenester?

 

Vi har behov for å styrke vår kapasitet på prosjektledelse. Prosjektlederen vil inngå i et team med særskilt ansvar for oppfølging og koordinering av arbeid på tvers av team, seksjoner og avdelinger. Teamet bistår også med metodikkarbeid, prosjektkoordinering, endringsprosesser, informasjonssikkerhetsarbeid, risikoanalyser, anskaffelser og andre administrative oppgaver.

 

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av prosjekter

Koordinering av ulike tiltak og aktiviteter

Bidra i andre aktiviteter i teamet

Kvalifikasjoner

Prosjektledererfaring

Teknisk utdanning på minimum bachelornivå. Realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning

Personlige egenskaper

Selvdrevet, løsningsorientert og liker å lære nye ting

Evne til å håndtere komplekse problemer

Samarbeider og kommuniserer godt med andre

Vi tilbyr

1 fast stilling

Aktuell lønnsinnplassering er 1087 overingeniør fra 504 700 - 605 500 (ltr. 57 - 67) eller 1181 senioringeniør fra 563 700 - 704 900 (ltr. 63 - 75) avhengig av kvalifikasjoner.

Ved særskilt gode og relevante kvalifikasjoner kan høyere lønn vurderes.

En organisasjon i kontinuerlig utvikling og med et viktig samfunnsoppdrag.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Kontaktpersoner

Marianne Drotninghaug
Seksjonleder
Telefonnummer: (+47) 75 12 13 86
Spørsmål om CV og søknad
E-postadresse: personal@nb.no
Sverre Bang
Seksjonsleder
Mobil: 945 26 482

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.