Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

DSS søker prosjektleder til avdeling for digitale tjenester. Avdelingen leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvar for brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene. Stillingen er plassert i seksjon for prosjekt og løsningsdesign som består av ca 20 medarbeidere.

Som prosjektleder vil du få ansvar for leveranser, ressursstyring, framdrift og økonomistyring i prosjektene du leder. Prosjektene er mangfoldige både når det gjelder størrelse, tema og kompleksitet, noe som gir god mulighet for faglig utvikling.

Du får jobbe med

Som prosjektleder i DSS vil dine arbeidsoppgaver blant annet omfatte å:

 • utarbeide prosjektforslag
 • lede prosjekter fra start til mål
 • utarbeide kravspesifikasjoner og følge opp leverandører i tett samarbeid med fagmiljøene
 • lede arbeidsmøter og workshops
 • skape velfungerende team og bygge relasjoner og samarbeid både internt og med departementene

Kvalifikasjonskrav:

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå (lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet)
 • minimum 3 års erfaring som prosjektleder
 • erfaring med og interesse for teamledelse
 • gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • sertifisering innen prosjektledelse (fortrinnsvis Prince 2)
 • kjennskap til smidige utviklingsmetoder og UX-metodikk
 • kjennskap til offentlige anskaffelser
 • erfaring med innføring av digitale løsninger

 

Personlige egenskaper:

 • selvgående og med evne til å ta ansvar og levere resultater, av og til under tidspress
 • strukturert, målbevisst og løsningsorientert
 • evne til å sette seg raskt inn i og arbeide effektivt med digitale verktøy
 • evne til dialog og samarbeid, både med teknisk og ikke-teknisk personell
 • sulten på å lære mer og glad i å dele kunnskap

 

Personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe hos DSS her

Lønn: Stillingen lønnes som Prosjektleder  (1113)  fra kr. 723 200 – 860 300 pr år (tilsvarende ltr. 76 -  82 per 1. mai 2019) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Søker må kunne autoriseres for Begrenset i henhold til sikkerhetsloven. 

 

 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. DSS arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Seksjonsleder Ingrid Prestesæter, tlf: 926 64 831 eller fagansvarlig Liv Stenersen, tlf: 934 21 903  

Kontaktpersoner

Liv Stenersen
Fagansvarlig
Telefonnummer: (+47) 934 21 903
Ingrid Prestesæter
Seksjonsleder
Telefonnummer: 926 64 831

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) ivaretar sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasiliteringstjenester for departementene. Våre felles verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.

Sikkerhetstjenesteavdelingen (SAV) leverer vakt- og sikringstjenester som skal bidra til å sikre at departementenes funksjoner opprettholdes. Tjenestene inkluderer vakthold, sikkerhetskontroller, resepsjonstjenester, og etablering, drift og vedlikehold av tekniske sikringssystemer til departementene, Regjeringens representasjonsanlegg og statsministerboligen.

Seksjon for teknisk sikring (SIK) har ansvar for sikringsteknisk analyse og rådgivning samt for prosjektering og implementering av tekniske og elektroniske sikringssystemer i departementsfelleskapet, i tillegg til forvaltning, drift og vedlikehold av sikringsløsningene.