Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. juni, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du lede arbeidet med å utvikle nb.no til å bli verdens beste digitale bibliotek?  

Nasjonalbiblioteket har en enorm digital samling som vi ønsker at flere skal bruke. I denne stillingen kan du bidra til at vi oppnår det.

I jobben vil du benytte din kjennskap til brukere og teknologi til å finne muligheter for formidling av våre digitale samlinger, slik at vi blir en enda viktigere del av den norske offentligheten.

Du blir en del av den nyopprettede avdelingen for digital formidling på Nasjonalbiblioteket. Arbeidssted er i Oslo, men arbeidsopphold i Mo i Rana er påkrevd.

Arbeidsoppgaver:

 • Produkteier for nb.no der du koordinerer og leder utviklingsarbeidet som gjøres av utviklere i Mo i Rana og eksterne konsulenter
 • Utvikle ideer og tiltak for formidling av Nasjonalbibliotekets samling i tett dialog med brukere og NBs fagavdelinger

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert og solid erfaring fra utviklingsarbeid med nettjenester og søkegrensesnitt.
 • Dokumentert erfaring med ledelse av større prosjekter.
 • Erfaring med smidig metodikk.
 • Relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse kan erstatte formalkrav.
 • Innsikt i samfunnsliv, akademia, politikk og offentligheten vil bli vektlagt. Det samme vil teknisk innsikt og kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • stor arbeidskapasitet
 • dokumentert gjennomføringskraft
 • at du er flink med folk og har gode samarbeidsevner
 • evne til strategisk tenkning

Vi tilbyr:

 • Fast stilling i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Aktuell lønnsplassering for denne stillingen er 60-68, som for tiden utgjør kr 524 200  - 607 700 - per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Nasjonalbiblioteket er en IA-bedrift.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn eller nedsatt funksjonsevne.

Navn på alle søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på den offisielle søkerlista, jf. Offentleglova § 25. Kopi av attester og vitnemål må vedlegges søknaden, og originaler fremlegges ved intervju.

Kontaktpersoner

Trond Myklebust
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 98203146

Hvem er Nasjonalbiblioteket?

Nasjonalbiblioteket er en av landets største og viktigste kulturinstitusjoner, og en av de fremste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Med forankring i pliktavleveringsloven samler og bevarer vi det som er publisert i Norge innenfor alle medietyper, som bøker, tidsskrifter, aviser, musikk, film, foto, i kringkasting og på nett. I kraft av samlingen og ved å gjøre den tilgjengelig via digitale tjenester, danner Nasjonalbiblioteket grunnlag for dokumentasjon, forskning og læring, og bidrar til å skape identitet og tilhørighet.

Nasjonalbiblioteket skal bidra til å videreutvikle norske bibliotek som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner, og har som mål å være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek.

Vi har 445 ansatte i Oslo og Mo i Rana, og et budsjett på 562 millioner kroner.