Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og Teknologi har ansvaret for det nye signalanlegget ERTMS, teleinfrastruktur og trafikkritiske IKT-systemer i Bane NOR. Dette omfatter jernbanens eget mobilnett GSM-R, Bane NORs eget transmisjonsnettverk basert på IP/MPLS og moderne IT-applikasjoner for togframføring.

Vi har behov for å styrke laget og søker derfor etter prosjektledere som vil få ansvar for gjennomføring av våre prosjekter samt koordinering inn mot de store utbyggingsprosjektene på vegne av Kjøreveis IKT.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder er med i planlegging og etablering av telekommunikasjon og kjøreveis IKT-systemer for jernbanedrift. Kjøreveis IKT har prosjekter som varierer fra tidlig planfase til etablering av basestasjoner og transmisjonsnoder, samt implementering av ny funksjonalitet eller teknologi i sentrale systemer. Dette betyr gode muligheter for varierte oppgaver og fleksibilitet m.h.t. type prosjekter.

 • ansvar for planlegging og gjennomføring av prosjekter i h.h.t. Bane NORs styringssystem
 • utarbeide prosjektplaner og etablere prosjektteam
 • styre prosjektene mht. økonomi og ressurser
 • påse at prosedyrer knyttet til kvalitet og sikkerhet blir fulgt
 • prosjektrapportering i h.h.t. gjeldende rutiner i enheten
 • ansvar for at utført arbeid og dokumentasjon overleveres i h.h.t. avtale
 • motivere og inspirere prosjektdeltagere

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning med relevant fagfelt, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør
 • kunnskap og stor interesse for prosjektledelse som fag. Kjennskap til anvendte metoder for prosjektledelse, slik som PMI, IPMA, PRINCE2 eller tilsvarende, er ønskelig
 • det er ønskelig med noe relevant erfaring som prosjektleder/delprosjektleder
 • evne til å vurdere komplekse tekniske løsninger opp mot tid og kostnader
 • kunne avdekke trusler og muligheter i prosjektene
 • det er ønskelig med erfaring fra prosess og kvalitetsoppfølging 
 • meget gode muntlige og skriftlige formuleringsevner på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du er løsningsorientert og motiveres av å nå de mål som settes i prosjektene
 • du er selvgående, viser initiativ og liker tverrfaglige utfordringer
 • du har evne til samarbeid og relasjonsbygging, samt god til å engasjere og motivere dine medarbeidere

 Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.      

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • årsbillett på NSBs tog      

Kontaktpersoner

Monica Pedersen
Telefonnummer: 90080868

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon