Prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Prosjektseksjonen under Statsbyggs avdeling for Drift og vedlikehold er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av mindre prosjekter i hele Statsbyggs eiendomsportefølje, og leder primært prosjekter opp til 20 millioner kroner. Våre prosjektledere er ansvarlige for at prosjekter ferdigstilles innenfor definerte mål for kostnad, tid og kvalitet. Samtidig må prosjektleder jobbe med å ivareta og utvikle gode relasjoner til Statsbyggs kunder og samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør / prosjekteier. 

Arbeidsoppgaver

Prosjektansvar fra igangsettelse til ferdigstillelse, med gjennomføring i henhold til Statsbyggs interne rutiner og eksterne lover og regler. I tillegg inngår ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) etter Byggherreforskriften. Aktuelle prosjekter er bygge og rehabiliteringsprosjekter i Statsbyggs eiendomsavdeling, prosjekter som utføres etter oppdrag fra leietakere, samt vedlikeholdsoppdrag på Statsbyggs bygningsmasse.

Ønskede kvalifikasjoner

Høyere relevant utdannelse på masternivå. Lang og særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningsnivået. Den rette kandidaten har erfaring med prosjektarbeid, og aller helst prosjektledelse innen bygg og anlegg. Det er en fordel med kjennskap til offentlig anskaffelsesregelverk, ulike gjennomføringsstrategier og kontraktsformer. Det kan være aktuelt med sikkerhetsklarering til nivå KONFIDENSIELT jf. Sikkerhetsloven §19. Det forutsettes god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.            

Personlige egenskaper

Den rette kandidaten er målbevisst og strukturert. Det er viktig å være en god lagspiller som samarbeider godt, både internt og eksternt. Kandidaten er løsningsorientert og deler gjerne sin kunnskap med andre.  

Vi tilbyr

En variert prosjektportefølje av viktige samfunnsbygg – «Bygg med mening» Gode faglige utviklingsmuligheter og godt arbeidsmiljø

For å utvikle kompetansen og fremme karriereutvikling har Statsbyggskolen et stort utvalg kurs og programmer, blant annet Prosjektakademiet og en egen karrierestige for prosjektledere i Statsbygg Gode pensjons og forsikringsordninger samt betalt overtid og fleksitid Stillingen lønnes som overingeniør/overarkitekt, eventuelt senioringeniør/seniorarkitekt fra kr. 510 000, til kr. 700 000,-, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert  

Kontaktpersoner

Børge Normann Anfinsen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: 98222221

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger