Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Du trenger ikke være politi for å jobbe i politiet! 

Politiets Fellestjenester (PFT) har ansvar for anskaffelse, forvaltning samt drift og vedlikehold av etatens bygningsmasse. Ansvarsområdet dekker hele landet og omfatter vel 700.000 leide kvadratmeter fordelt på ca. 320 lokasjoner. 

Seksjon for eiendomsutvikling består av 14 medarbeidere med lang erfaring og god kompetanse. Vi gjennomfører eiendomsprosjekter fra behovskartlegging til innflytting. Vi gir råd, forhandler, utøver og har som hovedmål å gjennomføre gode prosjekter og leieavtaler for politiet. 

Som følge av økt oppdragsmengde søker vi etter en prosjektleder som er motivert for større prosjekter. Du har solid faglig tyngde innen fagområdet og er god på å formidle og kan vise til gode resultater fra komplekse prosjekter. Hvis du i tillegg drives av spennende arbeidsoppgaver med stor betydning for samfunnet, så kan dette være muligheten du har ventet på. 

Stillingen er plassert i PFT Eiendom, seksjon for Eiendomsutvikling som har kontor i Oslo. Du rapporterer til seksjonsleder, og vil ha stor kontaktflate mot politidistrikt og særorgan, Politiets Fellestjenester sentralt, Politidirektoratet, leverandører og utleiere, samt lokale myndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse - behovskartlegging, ombyggingsprosjekter og innleie av ny Eiendom
 • Prosjektledelse - sikringstiltak av skjermingsverdige objekt
 • Lede og fremskaffe underlag for konseptvalgvurderinger
 • Analysere og utrede investeringer i prosjekter i et livsløpsperspektiv
 • Oppfølging av kunder og rådgivning til etaten
 • Gjennomføre mellomstore og store byggeprosjekter
 • Forhandling og kontraktsoppfølging
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Du må ha utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fagområder som blant annet bygg og anlegg, eiendomsforvaltning, prosjektledelse, prosjekteringsledelse
 • Du må ha prosjektledererfaring fra byggeprosjekter
 • Det er nødvendig med erfaring fra prosjektledelse, ledelse og/eller prosjekteringsledelse fra utbyggingsprosjekter
 • Det vil være en fordel med erfaring fra eiendomsforvaltning og kunnskap om byggherreansvaret
 • Det er ønskelig med erfaring/ kjennskap til FDV-systemer innen Eiendom
 • Du må ha god formidlingsevne både skriftlig og muntlig
 • Du må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig

Egenskaper

Du må være helhetsorientert og evne å se sammenhenger mellom ulike dimensjoner i prosjektet. Du har en koordinerende og prosessorientert arbeidsmåte og du er trygg på å ta beslutninger. Du har gjennomføringsevne og kan drive prosesser frem til beslutning. Du er god på selvledelse, er drivende og initiativrik, har godt humør og opprettholder gode relasjoner til de rundt deg.

Som medarbeider i PFT er det viktig å jobbe målrettet på egenhånd og sammen med andre, og ha en positiv tilnærming til både arbeidsoppgaver og kollegaer. Arbeidsoppgavene våre løser vi både i team og selvstendig. Vi gjør hverandre gode!

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%%
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Gode kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Gode arbeidsbetingelser. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (www.spk.no). Lønn etter avtale som seniorrådgiver, 680 000 - 780 000 kr brutto pr år i henhold til Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Om arbeidsgiver

Politiets Fellestjenester (PFT) har ca 350 ansatte som holder til i Oslo, Jaren (Hadeland) og i Kristiansund. I tillegg har vi flere medarbeidere spredt over flere regioner ellers i landet.

For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulike utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette vil det i så fall bli varslet om.

Kontaktpersoner

Lars Olav Nordstoga
teamleder/ prosjektleder
Telefonnummer: 922 34 425

Hvem er Politiets Fellestjenester?

Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet i politiet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.