Prosjekt utbygging Agder vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Prosjekt utbygging Agder vest

I Statens vegvesen er det ved vegavdelingen i Agder ledig fast stilling som prosjektleder for Prosjekt utbygging Agder vest. Prosjektet skal planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter på riksveg og fylkesveg i vestre del av Agder.

Arbeidsoppgaver

 • Vi søker vi en dyktig, engasjert og samarbeidsorientert prosjektleder med helhetsforståelse. Prosjektleder inngår i avdelingens ledergruppe.
 • Personalansvar for åtte medarbeidere med budsjett,- og rapporteringsansvar
 • Prosjektledelse for gjennomføring av kontraktene.
 • Bidra til utvikling av fagområdet og utøve faglig ledelse og veiledning av byggelederne

Kvalifikasjonskrav

 • Du har ingeniørutdanning eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring fra prosjektledelse eller aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra gjennomføring av investeringsprosjekter på veg vil bli tillagt stor vekt.
 • Vår prosjektleder må ha sterk gjennomføringsevne, gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement og eierskap i prosjektet.  
 • Stillingen krever at du er sikkerhetsklarert eller du kan bli det.
 • Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
 • Som en del av Vegavdeling Agder blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt.

Vi kan tilby:

 • egne lederutviklingsprogram
 • gode velferdsordninger
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesen sin lønnspoltikk. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad på telefon 906 60 813

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger