Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved vegavdelingen i Agder er det ledig fast stilling som prosjektleder for Bymiljøpakke Arendal- og Grimstadregionen.

Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand. 

Bymiljøpakka er handlingsdelen for areal -og transportplan (ATP) for Arendalsregionen. Planen skal legge til rette for bærekraftig vekst ved å stimulere til en samfunnsutvikling som er klimavennlig, fremme folkehelse, bedre trafikksikkerhet og legge til rette for god utvikling av regionen.  Bymiljøpakka er ikke endelig vedtatt, men planlegging pågår basert på mulighetsstudiet. 

Prosjektet skal planlegge og gjennomføre kommunale og fylkeskommunale investeringsprosjekter i pakka, og dessuten planlegge og gjennomføre andre investeringsprosjekter på fylkesveg i Aust-Agder.

Arbeidsoppgaver

 • Til å lede arbeidet for vegvesenet, søker vi en dyktig, engasjert og samarbeidsorientert prosjektleder med helhetsforståelse.  Prosjektleder samarbeider nært med fylkeskommunens prosjektleder.
 • Prosjektlederstillingen er krevende og spennende, og er sentral i et hektisk tverrfaglig miljø der alle forvaltningsnivåene bidrar til de beste løsningene.
 • Det er for tiden knyttet 4 stillinger til prosjektet. Stillingen innebærer personal- og budsjettansvar, og prosjektleder inngår i ledergruppen i Vegavdeling Agder
 • Stillingen har kontorsted Arendal og rapporterer til avdelingsdirektøren.

Kvalifikasjonskrav

 • Du har ingeniørutdanning eller annen relevant utdanning fra universitet eller høgskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring fra prosjektledelse eller aktuelle fagområder kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Erfaring fra prosjektledelse vil bli tillagt stor vekt.
 • Vår prosjektleder må ha sterk gjennomføringsevne, gode samarbeidsevner og evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet.  
 • Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling
 • Som en del av Vegavdeling Agder blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt.

Vi kan tilby:

 • Egne lederutviklingsprogram
 • Gode velferdsordninger
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • God pensjonsordning

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesen sin lønnspoltikk. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Avdelingsdirektør for Vegavdeling Agder Dagfinn Fløystad på telefon 906 60 813

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Stillingen krever at du er sikkerhetsklarert, eller kan bli det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. Offl. § 25.  Du vil i så fall bli varslet.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger