Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde- og trafikkdivisjonen har ansvar for å fordele infrastrukturkapasitet og styre trafikken, og det overordnede ansvaret for punktlighet og regularitet på det nasjonale jernbanenettet. Divisjonen har også ansvar for godstrafikk på jernbane, terminaler, kundekontakt, og kunde- og trafiikkinformasjon.

Bane NOR står foran store endringer i de kommende år. Innføring av ny teknologi, blandt annet innen trafikkstyring som medfører store strukturendringer med tilhørende omstilling. Mange utviklingsprosjekter er under planlegging for å modernisere og effektivisere vår operative virksomhet. Vi søker derfor etter en prosjektleder til divisjonsstaben som skal være med i forberedelser og gjennomføring av dette arbeidet. Du vil få ansvar for å lede og bidra i prosjekter og prosesser i Kunde og trafikkdivisjonen, og gjennom dette sikre at vi når divisjonens utviklingsmål. Du vil arbeide tett med de forskjellige enhetene i divisjonen og sørge for at prosjektene får tilstrekkelig forankring og involvering av linjen. Du vil også lede prosjekter/utredninger som involverer andre enheter i Bane NOR.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil ha ansvar for å planlegge, styre og gjennomføre et stort organiserings- og utviklingsprosjekt.
 • Du skal sørge for god prosjekttorganisering med eierskap og involvering i organisasjonen.
 • Du får budsjettansvar og økonomioppfølging
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole
 • Bred erfaring fra ledelse av større og krevende prosjekter
 • Erfaring i å lede interne prosesser for å skape involvering og eierskap
 • Dokumenterte resultater
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsenve på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Gode teambygger med tydelige lederegenskaper
 • Ansvarsbevvist og fokusert på god leveranse
 • Strukturert og analytisk med evne til å håndtere komplekse problemstillinger
 • Evne til å motivere og skape resultater gjennom andre
 • God tverrfagig forståelse og evne til god oppfølging
Vi tilbyr
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og mye ansvar
 • Et god arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode forsikrings - og personsordninger
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Elzbieta Maria Jankowski
Telefonnummer: (+47) 91650347

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon