Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane. Våre prosjekter strekker seg fra detaljplan/reguleringsplan og fram til prosjektene er ferdig bygget og overlevert driftsenheten.

I 2018 er forventet produksjon ca 1 milliard kroner og totalt er prosjektporteføljen på ca 8 milliarder kroner. Prosjektene våre har stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av medarbeidere med høy fagkompetanse og stort engasjement, og du vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Infrastrukturprosjekter er geografisk delt i en avdeling i Oslo med ca.35 medarbeidere og en avdeling i Trondheim med ca.30 medarbeidere.

Vi søker nå etter en erfaren prosjektleder til vår avdeling i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede et eller flere prosjekter og tilhørende prosjektteam i henhold til prosjektbestilling, slik at man leverer avtalt kvalitet innenfor tidsfrister og styringsramme
 • Følge opp og lede prosjekter i prosjektering- og byggefase og overlevere det ferdige anlegget til driftsorganisasjonen
 • Sørge for at det blir inngått avtaler og kontrakter med rådgivende ingeniør og entreprenører på vegne av Bane NOR
 • Lede og motivere teamet til å jobbe i samme retning, samt bidra til godt samarbeid med andre i organisasjonen og med eksterne interessenter og samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bachelor, master eller tilsvarende innenfor ingeniørfag
 • Dokumenterte resultater som prosjektleder fra komplekse prosjekter opp til 500 millioner
 • Lang erfaring med å lede tverrfaglige team
 • Kunnskap om jernbane vil være en absolutt fordel
 • God kunnskap om relevante lover og forskrifter som byggherreforskriften, plan- og bygningsloven, lov om offentlige anskaffelser og jernbaneloven

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, en pådriver og opptatt av å løse utfordringer.
 • Fokusert på mål og resultater, og god forståelse for Bane NOR sine suksesskriterier; HMS, tid, kostnad, kvalitet og omdømme
 • Utadvendt og flink til å skape gode relasjoner
 • God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig norsk
 • God til strategisk planlegging, beholde roen og ha oversikt når det skjer mye på en gang

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i Bane NOR
 • Dyktige kolleger og engasjerte fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Stine Wist
Telefonnummer: (+47) 97426348

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon