Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Drift og vedlikehold er et viktig satsingsområde for Statens vegvesen. Vi trenger deg som prosjektleder for å ivareta ledelsen av vårt prosjekt for vedlikehold av vegnettet, som har tiltak innenfor forarbeider for dekke, øvrige vedlikeholdsprosjekter samt mindre utbedringsprosjekter.

Prosjektets unike organisering og en omfattende og variert tiltaksporteføljen gjør at stillingen er spennende, kompleks og krevende og trenger en stø hånd på roret.

Driftsseksjonen i Vegavdeling Hedmark har ansvaret for drift- og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet og er organisert med to prosjektledere med ansvar for hhv driftskontraktene og vedlikehold av vegnettet. Seksjonen består av 27 medarbeidere med kontorsted Hamar, Kongsvinger og Tynset. Det må påregnes noe reising rundt om i fylket.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder vil få ansvaret for gjennomføring av tiltaksporteføljen som tildeles prosjekt for vedlikehold av vegnettet, inkludert rapportering på framdrift, kvalitet og økonomi. Videre vil prosjektleder ha ansvar for kontraktsfornyelser, samt medvirkning i planlegging av tiltakene.

Som prosjektleder må du ha oversikt over oppgavene, fordele dem mellom medarbeiderne, sørge for at teamene jobber godt sammen, samt veilede hver enkelt i hverdagen.

Du må være systematisk og samarbeidsorientert med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning på masternivå, minimum bachelornivå. Særlig sterk og allsidig praksis kompensere for formell utdanning.

I tillegg til kompetanse innen vegvedlikehold vil det legges vekt på:

  • Sterk kontrakts forståelse
  • God evne til ledelse og økonomistyring
  • Erfaring fra byggearbeider eller entreprenør vil være fordel
  • Evne til å lede og utvikle medarbeiderne i prosjektet
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
  • Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Generell informasjon: 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne. Du vil i så fall bli varslet.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder Lars Alhaug, tlf 402 80 910.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger