Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling Driftsplanlegging og utvikling ved Oslo lufthavn har ansvaret for prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring knyttet til flysidedriften av Oslo lufthavn. Avdelingen arbeider i grensesnittet mellom strategi, organisasjon og teknologiutvikling og har for tiden prosjekter innen hele dette spekteret. Vil du være med å forme leveransene og vår felles kultur i en spennende og dynamisk hverdag så oppfordres du til å søke på denne stillingen. Vi trenger strukturerte medarbeidere som kan utfordre oss i hverdagen slik at vi blir stadig bedre i våre leveranser med sikker, stabil og effektiv drift som en grunnmur. 

Til stillingen som prosjektleder vil du ha ansvar for å ivareta og gjennomføre de prosjekter som blir tillagt stillingen. 

Prosjekter vil typisk være knyttet til prosessoptimalisering, strategi, organisasjon- og teknologiutvikling. Forankring av prosjektene hos alle involverte aktører, oppdatering og endring av prosedyrer og arbeidsmetodikk som en følge av prosjektet er vel så viktig som teknologisk utvikling.  

Ansvar for å utføre analyse- og utredningsarbeid, samt bistå avdelingssjef i saksbehandling.  

Andre oppgaver tillagt avdelingen må påregnes. 

Hovedoppgaver: 

 • gjennomføre prosjekter i grensesnittet mellom organisasjon- og teknologiutvikling, herunder effektivitet- og produktivitetsforbedringer 
 • lede og bidra til hensiktsmessige endringsprosesser i grensesnittene mellom teknologiutvikling, digitalisering/automatisering, effektive arbeids- og kundeprosesser, LEAN prosesser 
 • analyse, utredning og endringsarbeid innen lufthavnens ansvarsområder med fokus på forbedringsarbeid, forbedringsprosesser, prestasjonsmåling, ytelser 
 • i samarbeid med terminaldrift, flysikring, Avinor IT m.fl ivareta flysidedriftens videreutvikling og drift av CDM systemet / arbeidsprosessene 
 • bidra til hensiktsmessig utvikling innen området i tråd med vedtatte planer og budsjetter, lover og forskrifter 
 • etter behov, bistå i kontraktarbeid, budsjett og handlingsplanprosesser 
 • bidra i informasjon- og kommunikasjonsprosesser 

Kvalifikasjoner: 

 • Må-krav 
  • ingeniør / sivilingeniør (lang relevant erfaring kan kompensere for utdanning) 
  • relevant erfaring innen prosjektarbeid 
  • relevant erfaring fra forvaltning 
  • god forståelse for grensesnittet forretning / system 
  • gode IT kunnskaper 
  • svært gode ferdigheter innen analyse og normale verktøy/metoder for analyse 
 • Bør-krav 
  • erfaring/kjennskap til luftfart og lufthavndrift 
  • sertifisert prosjektlederkompetanse innen eksempelvis LEAN, Avinor prosjektskole og/eller Prince2 og tilsvarende 

Lang erfaring fra tilsvarende fagfelt kan oppveie kravet til utdanning eller man må forplikte seg å gjennomføre relevante kurs for stillingen. 

Egenskaper: 

 • omgjengelig og gode samarbeidsevner, team egenskaper 
 • god teknologi- og organisatorisk forståelse 
 • analytisk og strukturert 
 • innovativ og proaktiv 
 • høy gjennomføringsevne, løsningsorientert 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Vi tilbyr 

 • et godt arbeidsmiljø  
 • spennende og allsidige faglige utfordringer  
 • sentral beliggenhet / enkel adkomst 
 • gode velferdsordninger 

Generell informasjon

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 

Lønn og øvrige betingelser etter avtale. 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Leif Johansen
Avdelingssjef, driftsplan og utvikling

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger