Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Til seksjon EP, Eiendomsavdelingens egen prosjektseksjon, søkes nå en selvstendig, resultatorientert og engasjert prosjektleder.

EP leder mindre byggeprosjekter i hele landet. Seksjonen har stor prosjektportefølje med prosjekter i hovedsak under 10 MNOK. Prosjektene omfatter rehabilitering, vedlikehold, ombygginger, brukertilpasninger, ENØK-prosjekter og mye mer. Seksjonen arbeider kontinuerlig og tett med Statsbyggs regionskontorer. Seksjonen består av 15 prosjektledere som gjennomfører prosjekter med stor variasjonsbredde. Flere av eiendommene krever særskilt oppmerksomhet til sikkerhet, kulturminnevern og kundebehandling. Vi har høy grad av fokus på leveranser innenfor avtalte rammer.

Stillingen rapporterer faglig til prosjekteier.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre investerings- og vedlikeholdsprosjekter
 • Gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte mål og rammer
 • Faglig støtte til eiendomsforvaltere og driftspersonell
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjektene

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdanning på masternivå, fortrinnsvis ingeniør. For kandidater med særlig lang og relevant erfaring kan lavere utdanningsnivå vurderes
 • Erfaring med prosjektarbeid og –ledelse fra bygg og anleggsbransjen vil bli vektlagt
 • Kjennskap til prosjektstyringsverktøy, innenfor økonomi eller fremdrift, vil telle positivt

 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Systematisk, strukturert og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel, selvstendig og initiativrik
 • Evne til å kunne stå på i en hektisk prosjekthverdag

 

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et utviklende miljø
 • Et godt og variert fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling og opplæring tilpasset medarbeidernes og Statsbyggs behov
 • Støtte til treningsaktivitet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gunstig boliglån, pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør etter Statens lønnsregulativ, fra kr 482 500,- kr. - 686 900,- Fra bruttolønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt kvalifisert kandidat kan høyere lønn vurderes.

Kontaktpersoner

Haavar Vive
Telefonnummer: (+47) 90525868
Rebekka Elind
Telefonnummer: (+47) 99504984

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger