Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Vegavdeling Buskerud har vi ledig stilling som Prosjektleder til prosjekt Investering miljø. Statens vegvesen betjener to vegeiere, Staten for riksveger og fylkeskommunen for fylkesveger. I denne stillingen er det viktig å utvikle gode relasjoner til begge vegeiere. Prosjektet har ansvar for planlegging etter PBL, prosjektering og gjennomføring/bygging av vegprosjekter i Buskerud, og vil få ansvar for tiltak innen trafikksikkerhet, gang-/sykkelveger, kollektiv, miljø og service. Prosjektet vil i tillegg få oppgaver med å følge opp vegprosjekter på riks- eller fylkesveg som bygges etter avtale med andre (kommunale eller private utbyggere) og som skal overtas til drift av Statens vegvesen. Prosjektene vil få ansvar for flere tiltak samtidig i forskjellige faser. Prosjektets antatte årlig budsjett vil være over 100 millioner kroner. Prosjektbemanningen vil variere med oppgavenes behov og kan bestå av egne og eksterne ressurser, til sammen ca 10-12 personer. Stillingen er lokalisert i Drammen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Personalansvar for medarbeiderne i prosjektet. Økonomiansvar for tildelt budsjett. Være prosjektleder for alle løpende kontrakter. Bidra til utvikling innen ansvarsområdet.
 • Prosjektleder skal lede og veilede planleggere og byggeledere faglig og i konsulent- og entreprise kontrakter og skal levere ihht etatens retningslinjer og krav.
 • Prosjektleder inngår i vegavdelingens ledergruppe.

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene og gode personlige egenskaper, kan kompensere for manglende formell utdannelse.
  • Det er også ønskelig med en teknisk utdannelse, gjerne med fag innen ledelse.
  • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi at den godkjennes av NOKUT ( www.nokut.no )
 • Du bør ha kompetanse innen ett eller flere av fagfeltene; Planlegging etter PBL, drift- og vedlikehold, generell anleggsgjennomføring, veg, kabel-/ledningsarbeider, konstruksjon, betong eller lignende.
 • Erfaring fra prosjektstyring er ønskelig
 • For å lykkes i denne stillingen bør du være systematisk, utadvendt og initiativrik. Du bør ha gode samarbeidsevner samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Siden dette er en stilling som innebærer noe reising bør du av praktiske hensyn ha førerkort klasse B.

 

Statens vegvesen kan tilby

 • En jobb med mening- å kunne gå på jobb for ett bedre samfunn samt delta i kampen mot 0 drepte og hardt skadde i trafikken
 • Trygge og stabile arbeidsrammer samt et balansert forhold mellom jobb og fritid.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gunstig pensjonsordning, forsikringer osv.
 • En arbeidsplass med stor takhøyde, mye moro, faglig fokus og spennende arbeidsoppgaver.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen.

Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Avdelingsdirektør Rolf-Helge Grønås på telefon 90083409.

Kontaktpersoner

Rolf-Helge Grønås
Telefonnummer: 90083409

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger