Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Tjenesteområdet Eiendom ledes av kommunens eiendomssjef og er organisert i tre avdelinger; Eiendom utbygging - Eiendom forvaltning - Eiendom drift . 

Tjenesteområde har totalt 128 ansatte med avdelingsledere, bygningsforvaltere, prosjektledere, områdeledere, driftspersonell og renholdere. Eiendom har ansvar for en eiendomsmasse på ca. 160 000 m².Vi står overfor interessante utfordringer og byggeprosjekter innenfor flere områder.

Tjenesteområdet har en strategi for fasilitetsstyring som understøtter bl.a. kommunens arealplan, byplan og sentrumsplan. Strategien skal gi noen klare mål for organisering, bemanning, kompetanse, volum og kvalitet for utvikling, forvaltning og drift av kommunens eiendomsmasse.

Tjenesteområdet søker etter prosjektleder for Eiendom utbygging.

Eiendom utbygging er i dag en avdeling med fire ansatte med avdelingsleder og tre prosjektledere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse/byggeledelse
 • Gjennomføringsansvaret for egen prosjekt portefølje 
 • Økonomistyring på egne prosjekter
 • Utredningsoppgaver, analyser og kalkulasjoner
 • Bistå med revisjon og operasjonalisering av kommunale planer

 

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med tre-årig høyskole innen byggetekniske fag
 • Prosjekterfaring fra offentlig eller privat virksomhet 
 • Erfaring innen økonomi og strategiarbeid
 • Bør ha kunnskap om Plan- og bygningsloven, Lov om offentlige anskaffelser og annet relevant regelverk
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Egenskaper

 • God gjennomføringsevne og ha evne til å ta initiativ og beslutning
 • Evne til samarbeid med positiv innstilling 
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Gode kommunikasjonsevner

 

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Lønn etter avtale. 
 • God pensjonsordning med pliktig pensjonsinnskudd er 2 % av brutto regulativlønn
 • Varierte og krevende arbeidsoppgaver med muligheter for egenutvikling, godt utbygd IT-system og et godt arbeidsmiljø

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette.

Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her

Kontaktpersoner

Tore Bakke
Ingeniør

Hvem er Lillehammer kommune?

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykk her