Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du ta Avinor Flysikring inn i fremtiden ved å lede suksessrike prosjekter? Er du opptatt av kvalitet, kan lede andre og tar gode og effektive avgjørelser?

Avinor Flysikring utlyser nå prosjektlederstilling.

Stillingens hovedleveranse er å levere prosjekter i henhold til prosjektets beslutningsgrunnlag og styringsverktøy, samt innfri KPIer og styringsparametere.

Som prosjektleder vil du kravspesifisere ressursbehov (materiell og personell). Du vil styre prosjektmedarbeidernes tid- og ressursinnsats, i tett dialog med ressurseier, prosjekteier, prosjektplanlegger og ressursplanlegger. Du er ansvarlig for å bygge et sterkt prosjektteam, og sikre at prosjektdeltagere har rett forståelse av prosjektets effekt -og resultatmål. Du vil foreta prosjektrapportering i henhold til styringsmodellen.

Vi søker deg som har høyere utdanning eller annen relevant prosjekterfaring. Du har 1-5 års erfaring som prosjektleder i et prosjektmiljø hvor anerkjent prosjektmetodikk er benyttet. Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Du som lykkes i stillingen har gode lederegenskaper. Du gir teamet en klar retning, inspirerer og koordinerer teamet mot målet. Du skaper en stabil og støttende atmosfære. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming. Du kommuniserer på en klar og effektiv måte, og presenterer med autoritet og overbevisning. Du er en sterk gjennomfører, utfører arbeidet med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig sterke resultater.

 

Vil du bli Prosjektleder i Avinor Flysikring? Vi ser frem til å motta din søknad! 

Kontaktpersoner

Håkan Olsson
E-postadresse: Hakan.Olsson@avinor.no
Jorunn Sandberg 

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger