Prosjektleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturprosjekter planlegger, prosjekterer og gjennomfører jernbaneprosjekter i hele landet. Vi har ansvar for en rekke viktige tiltak som gir et bedre togtilbud og en mer stabil jernbane.

I 2017 har Infrastrukturprosjekter oppgaver for til sammen ca. 1,2 mrd. kroner. Vi har mange prosjekter med stor aktivitet og den store satsingen på jernbane er inspirerende. Dette preger arbeidsmiljøet med godt humør og gode kolleger som har et stort engasjement og kjærlighet for faget sitt.

Denne gangen er vi først og fremst på jakt etter deg som har god erfaring med å lede samferdselsprosjekter, og da helst jernbaneprosjekter. Vi ser etter deg som har dokumenterte resultater fra komplekse prosjekter og som er flink til å lede andre.

Våre prosjekter skal gjennomføres på en sikker måte, med avtalt kvalitet og innenfor de tidsfrister og kostnadsrammer som er satt. Som prosjektleder hos oss skal du lede prosjektet og teamet slik at disse suksesskriteriene oppfylles og bidrar til vårt omdømme som profesjonell byggherre.

Prosjektlederen rapporterer til prosjektsjef. Stasjoneringsted er for tiden Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal følge opp og lede prosjektering- og byggeprosess og overlevere det ferdige anlegget til driftsorganisasjonen.
 • På vegne av Bane NOR skal du sørge for at det blir inngått avtaler og kontrakter med rådgivende ingeniør og entreprenører
 • Du skal lede og motivere teamet til å jobbe i samme retning, bidra til godt samarbeid med andre i organisasjonen og med eksterne interessenter og samarbeidspartnere.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • bachelor, master eller tilsvarende innenfor ingeniørfag
 • dokumenterte resultater som prosjektleder fra komplekse prosjekter opp til 500 millioner
 • lang erfaring med å lede tverrfaglige team
 • kunnskap om jernbane vil være en absolutt fordel
 • god kunnskap om relevante lover og forskrifter som byggherreforskriften, plan- og bygningsloven, lov om offentlige anskaffelser og jernbaneloven.

 

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, en pådriver og opptatt av å løse utfordringer.
 • Du har fokus på mål og resultater og god forståelse for Bane NOR sine suksesskriterier; sikkerhet, tid, kostnad, kvalitet og omdømme.
 • Du er utadvendt og flink til å skape gode relasjoner.
 • Du må være flink til å planlegge frem i tid, beholde roen og ha oversikt når det skjer mye på en gang.

Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter og du må derfor kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på norsk.

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • p. t. fribillett på tog

Kontaktpersoner

Karstein Søreide
Telefonnummer: (+47) 91147479

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon