Prosjektleder/ Vegplanlegger 100 % fast st. Utbygging - Samfunnsutvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsstedet

Gjøvik kommune har stort fokus på samfunnsutvikling - utbyggingsavdelingen i sektor for samfunnsutvikling har ansvaret for oppgaver knyttet til kommunen som utbygger. Dvs. innen for tilrettelegging av veg og tomter for boliger, næringstomter, utbyggingsavtaler med private aktører, VA-prosjekter mm. Av større nåværende prosjekter kan nevnes boligtomter i Skoglund Øst, næringstomter i Damstedet sør og tilrettelegging for ny industri i Skjerven skog. Utbyggingsavdelingen består for tiden av 5 heltidsstillinger og med bakgrunn i oppdragsmengden ønsker vi å utvide med en ny stilling som prosjektleder /vegplanlegger.

 

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil blant annet være innen planlegging, prosjektering og gjennomføring av vegprosjekter. Det kan være aktuelt å ta del i oppgaver både i forbindelse med utbyggingsområder i kommunen og oppgradering og vedlikehold av eksisterende veger og gater. Det vil i tillegg bli aktuelt å jobbe med andre prosjekter i utbyggingsavdelingen som for eksempel kommunaltekniske anlegg og ellers innen for søkers kompetanse. Det er også aktuelt å bistå ved reguleringsarbeid knyttet til kommunale planer.

Vi ønsker med denne stillingen å sette et nyt fokus på den kommunale infrastruktur og det vil være mulig for den rette søker i stor grad å forme sin egen arbeidshverdag.

 

Ønskede kvalifikasjoner

Utdanning som ingeniør/ sivilingeniør, vegplanlegger eller fysisk planlegger med kompetanse innen vegplanlegging. Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med erfaring både fra planleggings og gjennomføringsfase og vil også vektlegge kompetanse innen byggeledelse og prosjektledelse. Erfaring fra bruk av relevant programvare for planlegging og prosjektering.

Personlige egenskaper som engasjement, løsningsorientering, god arbeidskapasitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør. Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi kan tilby

En ny stilling i en sektor med stort fokus fra administrasjon og politikere. En faglig utfordrende arbeidsdag med mange forskjellige oppgaver og mulighet for å påvirke den fysiske utvikling av kommunen. Fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger.

 

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved Rolf Perjord, seksjonsleder, tlf. 971 28 651.

 

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

Unntatt offentlighet

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Hvem er Gjøvik kommune?

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.