Prosjektleder veg, vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. oktober, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Melhus kommune har ledig stilling som prosjektleder ved avdeling Prosjekt ved Teknisk drift.

Teknisk drift forventer stor aktivitet med mange varierte og spennende prosjekter de neste årene, som utløses blant annet av ny E6 gjennom kommunen, nylig vedtatt sentrumsplan med bl.a. nye bruforbindelser over E6 og Gaula, større overføringsledninger sør i kommunen samt flere større private utbyggingsplaner.  Melhus kommune er en kommune i vekst, og det forventes stor aktivitet innen fagområdet.  

Kommunen har én elbil som kan disponeres av ansatte i arbeidstida, men vi gjør oppmerksom på at bruk av egen bil må likevel påregnes.  Dette kompenseres etter Statens satser for kjøregodtgjørelse.

Det finnes gode kollektivmuligheter i området, og rådhuset er bare 30 min unna Trondheim sentrum med buss.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte i hovedsak ledelse og gjennomføring av prosjekter innenfor kommunale veger, vann- og avløpsanlegg.  Dette innebærer alt fra deltakelse i plan- og utredningsfase, kontrahering og oppfølging av rådgivere og entreprenører samt kontakt med øvrige offentlige instanser og berørte grunneiere.

I perioder hvor flere anlegg er i gjennomføringsfase samtidig, vil oppfølging av utførende (byggeledelse) kunne bli prioritert. 

Kvalifikasjoner

Teknisk drift ønsker en person som har:

  • Utdanning fra høgskole innenfor fagområdet veg, vann og avløpsteknikk.
  • Erfaring med prosjektledelse, prosjektering eller byggeledelse innenfor aktuelt fagområde vil bli vektlagt. 

Søkere med annen relevant utdanning i kombinasjon med solid relevant praksis, kan også bli vurdert som aktuelle kandidater. 

Personlige egenskaper

Teknisk drift ønsker en person som:

  • Er strukturert og ryddig, selvstendig og engasjert, samt utadvendt med gode samarbeidsegenskaper. 
  • Har et engasjement og evne til å skape gode relasjoner til kolleger, innbyggere, eksterne utbyggere og andre myndigheter. 
  • Har meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.  

Vi tilbyr

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor utbygging av veg-, vann- og avløpsanlegg. 
  • Et godt arbeidsmiljø med ulike sosiale arrangementer. 
  • Gode muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving. 
  • God kommunal pensjonsordning og konkurransedyktig lønn. 
  • Fleksibel arbeidstid, samt sommertid/ vintertid. 

Kontaktpersoner

Hilde Bellingmo
Mobil: 953 09 463
Per Sandvik
Fagleder utbygging
Mobil: 918 66 760

Hvem er Melhus kommune?

Med ca. 16.700 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn