Prosjektleder veg, vann og avløp

Trives du med å ha ansvar og liker å ta beslutninger? Ønsker du å jobbe innenfor et bredt fagfelt med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Fagområdet utbygging i Melhus kommune har 2-3 ledige faste stillinger som prosjektledere/byggeledere.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Som prosjektleder har du stor mulighet til å organisere din hverdag og delta i viktige beslutninger knyttet til kommunens tekniske infrastruktur.

 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak ledelse og gjennomføring av prosjekter innenfor kommunale veger, vann- og avløpsanlegg. Dette innebærer alt fra deltakelse i plan- og utredningsfasen, kontrahering og oppfølging av konsulenter og entreprenører samt kontakt med øvrige offentlige instanser og berørte grunneiere.

 

Kvalifikasjoner

Vi er ute etter den gode prosjektlederen, og ser gjerne at du har erfaring med prosjektledelse, prosjektering eller byggeledelse, Vi søker fortrinnsvis etter en person med høgskole- eller universitetsutdanning innen bygg- og anleggsteknikk, med interesse for prosjektledelse, teknisk planlegging og fagområdene veg, vann og avløp. Har du annen relevant utdanning, i kombinasjon med solid relevant praksis, er du selvsagt også en aktuell kandidat. Praksis og erfaring innenfor fagområdet utbygging og prosjektledelse blir vektlagt.

 

Personlige egenskaper

En prosjektlederstilling er krevende, og du trives derfor med å ha ansvar og ta beslutninger. For oss er det viktig å skape god dialog og bidra til gode møter med innbyggere, entreprenører og private grunneiere. Du er derfor både utadvendt og god til å kommunisere med alle kommunens målgrupper, samtidig som du er god til å samarbeide. Vi mener at du er selve navet i et prosjekt, og vi stiller derfor krav til at du må ha blikk både for detaljene og de store linjene.

 

Vi tilbyr

Teknisk drift tilbyr varierte arbeidsoppgaver innenfor et bredt fagfelt. Vi har et godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig utvikling, og verdsetter initiativ til nye og fremtidsrettede løsninger.

God kommunal pensjonsordning og konkurransedyktig lønn. Bruk av egen bil må påregnes. Godtgjørelse etter statens satser.

 

Andre opplysninger

Melhus kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til  orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværenede arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn.

  

Søknad sendes

Melhus kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.

Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicesenteret i Melhus kommune på tlf 72 85 80 50.

Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju.

Kontaktpersoner

Jakob Leon Storrø
fagleder utbygging
Michal Gryczon Gjerde
Avdelingsleder utbygging
Telefonnummer: 72 85 81 89
Mobil: 955 24 280

Hvem er Melhus kommune?

Teknisk drift er en forvaltningsenhet direkte underlagt rådmannen, med oppgaver innen utvikling, forvaltning og drift av kommunens tekniske infrastruktur. Teknisk drift består av 31 ansatte som har ansvar for fagområdene avgift, utbygging, veg og vann/avløp, samt naturskader.