Prosjektleder vedlikehold Viken sør

Prosjektleder vedlikehold

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til sikkerhet og effektivitet på vegnettet?

Viken fylkeskommune har ledig stilling som prosjektleder vedlikehold i Viken sør.

Prosjektleder vedlikehold skal jobbe målrettet med vedlikehold av fylkesvegnettet i Viken, som er på ca 5500 km vei. Det er et stort forfall på deler av dette vegnettet, og en viktig del av arbeidsoppgavene vil være å utarbeide gode strategier og planer for hvordan man kan redusere forfallet på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

Stillingen er plassert i rådsområde samferdsel, drift og vedlikeholdsavdelingen, seksjon sør. Seksjonen dekker det geografiske område Østfold og Follo, og det er her hoveddelen av oppgavene vil ligge. På sikt vil stillingen også ta del i dette arbeidet i hele Viken. Stillingen innebærer reisevirksomhet innen Viken, da befaring og kartlegging er en viktig del. Kontorsted er Moss.

Drift og vedlikeholdsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold, samt forvaltningsoppgaver på fylkesveg. Hos oss bidrar du til at sikkerheten og effektiviteten i vegsystemet er så høy som mulig. Du tar avgjørelser som merkes i folks hverdag, og du vil oppleve at mange er engasjert i det du gjør.

Arbeidsoppgaver

 • bistå i arbeidet med å kartlegge og utarbeide en oversikt over vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i Viken
 • utarbeide strategier, prioriteringer og handlingsprogram for fremtidige vedlikeholdstiltak, herunder saksfremlegg til politisk behandling
 • bestille og følge opp reguleringsplanarbeid for vedlikeholdsprosjektene
 • følge opp HMS og økonomi
 • utarbeide konkurransegrunnlag sammen med byggeleder
 • være en fagressurs og bistå byggeledere, men også selv kunne inneha rollen som byggeleder på enkelte prosjekter
 • samarbeide nært med andre avdelinger, samt øvrige fagmiljøer på Drift og vedlikeholds­avdelingen

Kvalifikasjoner

 • relevant bachelorgrad eller mastergrad, med veifaglige emner i fagkretsen.   
 • erfaring fra vedlikehold og/eller bygging av vei 
 • fordel med kjennskap til politiske prosesser (saksbehandling)
 • gode kunnskaper i bruk av IKT-verktøy
 • gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk
 • førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • gode relasjons- og samarbeidsevner
 • ser løsninger og evner å planlegge og gjennomføre dem
 • selvstendighet og initiativ
 • åpen for, og bidrar med, innspill og ideer

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • et godt faglig arbeidsmiljø
 • arbeidsoppgaver som har betydning for folks hverdag
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov og avtaleverk
 • pensjon i Viken pensjonskasse

Kontaktpersoner

Arne Bjørklund
Seksjonsleder
Mobil: 416 03 032

Hvem er Viken fylkeskommune?

Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei. 

Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner. 

Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25.