Prosjektleder vedlikehold til Norges mest spennende eiendomsmasse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. juli, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter dyktige prosjektledere som vil jobbe med vedlikehold og utvikling av Norges mest spennende eiendomsmasse.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les gjerne mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for gjennomføring av tildelte prosjekter innenfor vedlikehold og utvikling av eiendom, bygg og anlegg
 • Som prosjektleder vil du være ansvarshavende i bygg- og anleggssaker ovenfor offentlige myndigheter.
 • Bistå i investeringsprosjekter og koordinere arbeidsoppgaver med andre involverte enheter.
 • Påse at økonomiske målsettinger overholdes

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra og god kjennskap til bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Søkere med lavere utdanning men med dokumentert lang og relevant prosjekterfaring, gjerne supplert med tilleggs-/videreutdanning, kan komme i betraktning

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Selvstendig
 • Gjennomføringsevne
 • Resultatorientert

 

Vi tilbyr

 • Lønn som prosjektleder (kode 1113) i ltr 59-71 (kr 507100 - 636100 pr år) iht Statens lønnsregulativ. I spesielle tilfeller kan høyere lønn avtales
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, herunder gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Christian Fossdal
Telefonnummer: (+47) 909 40 460

Hvem er Forsvarsbygg?

Den beste arbeidsplassen er den som fungerer som ei vidareutdanning. Slik tenkjer vi, og det trur vi du også gjer. I Forsvarsbygg nyttar vi mykje ressursar på å utvikle medarbeidarar og leiarar. Det er naudsynt for å halde på dei beste, og det er naudsynt for å plassere oss der vi ønskjer å vere, som leiande i bransjen.

Forsvarsbygg er Noregs største offentlege eigedomsaktør og forsvarssektoren sin eigen ekspert på eigedom. Ingen kan meir enn oss om Forsvaret sitt særskilde behov. Vi byggjer og tek hand om mange av landets mest særeigne og krevjande bygg. Vi er til for menige og befal og medverkar til trivsel på tusenvis av arbeidsplassar.