Prosjektleder Vedlikehold Bygg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Oslo Havn KF søker en engasjert og erfaren Prosjektleder Vedlikehold Bygg som ønsker å bidra til videreutvikling av Oslo Havn KFs(HAV) eiendomsmasse. Som prosjektleder i HAV vil du få frihet til å lage og styre drift- og vedlikeholdsprosjekter i en veldig spennende bygningsmasse. Mulighetene er mange for den rette personen. Sammen med dyktige ingeniører, eiendomsforvaltere og operative driftsteknikere er det tenkt at din rolle skal ha et fagansvar for å sikre at våre bygg kommer opp på en høyere standard enn i dag. 

Du vil få ansvar for å etablere kort- og langsiktige vedlikeholdsplaner for våre bygg, med påfølgende prosjekter knyttet til rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. HAV har 42 bygg som har forskjellige areal, bruk og alder, og derfor ulike vedlikeholdsbehov. Byggene brukes til kontor, restauranter og lagerbygg. Våre bygninger benyttes i hovedsak til havnedrift, men vi har også bygg som leies ut til andre formål. Alt i en god miks som gir varierte og spennende driftsoppgaver som skal løses i en hektisk hverdag.

Byggene i Byhavna (Hjortnes til Alnaelva) er attraktive for publikum og står ofte i medias søkelys. Sydhavna (Alnaelva til Ormsund) er godshavna som håndterer seks millioner tonn gods årlig. Våre kunder i Oslo havn sørger for at halve Norges befolkning får varer og gods sjøveien som er dagens mest energieffektive transportform med lave klima- og luftutslipp. Oslo Havn er Norges største offentlige passasjer og gods havn.

Forvaltning og Miljø seksjonen ligger i Eiendomsavdelingen sammen med Plan og Utbygging seksjonen. Seksjonen har ansvar for forvaltning av bygg(som vi kaller skur), kaier, areal og spor som eies av HAV. Vårt formål er effektiv forvaltning og vedlikehold av HAVs eiendomsmasse. Seksjonen består av 11 medarbeidere og er tverrfaglig sammensatt med miljøsjef, jurister, sivilingeniører/ingeniører og driftsteknikere.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er ny-opprettet og vil være ansvarlig for etablering av lang - og kortsiktige vedlikeholdsplaner for våre bygg basert på tilstandsvurderinger utført av ekstern entreprenør.Det er stort rom for deg til å påvirke og bidra til at riktig beslutninger tas på store og langsiktige prosjekter. Budsjettene på drift- og vedlikeholdsprosjekter i seksjonens portefølje spenner fra 20.000 til 10 millioner.
 • Prosjektleder skal i samarbeid med andre ansatte i HAV etablere rutiner for kontroll og oppfølging av tilstand på bygg, inkludert bærekonstruksjon og byggets infrastruktur. Både kortsiktig og langsiktig planer skal etableres, eksempelvis basert på hver 1,3,5 og 10 år.
 • Det forventes at tilstandsvurderinger vil synliggjøre behov for større eller mindre vedlikeholdsprosjekt, i tillegg til det å være grunnlag for vedlikeholdsplaner. Prosjektleder vil etter hvert være ansvarlig for å lede vedlikeholdsprosjekt på bygg, eller eventuelt beskrive oppgaven slik at den kan delegeres til andre prosjektledere i HAV.
 • Prosjektleder skal være en aktiv bidragsyter til bruk av digitale løsninger for å optimalisere vedlikehold og forvaltning. Vårt eget FDV system Lydia skal benyttes i arbeidet med å lage vedlikeholdsplaner.
 • HAV har egne rammeavtaler med entreprenører og håndverkere, men benytter seg også av sentrale rammeavtaler som gjelder hele Oslo kommune. Disse avtalene skal benyttes, alternativt skal det tas initiativ til å etablere, eller fornye, rammeavtaler der eksisterende avtaler ikke løser de vedlikeholdsoppgavene som er identifisert
 • Oslo Havn KF har ambisiøse målsetninger om energieffektivisering i sine bygg, som er forankret i vår Miljøstrategi. Det forventes også at stillingen er en viktig og aktiv pådriver i dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • Master / Bachelor innen byggfag. Fagbrev/fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan erstatte formell utdannelse
 • Minimum 2 års erfaring med arbeid innen vedlikehold av bygg
 • Erfaring med å lede entreprenører innen vedlikehold av bygg
 • Erfaring med prosjektledelse i bygg og anleggssektoren
 • Kjennskap til offentlig virksomhet, plan og bygningsloven, byggherreforskriften og offentlige anskaffelser
 • Erfaring med bruk av FDV systemer og brannfag er en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, både skriftlig og muntlig

Utdanning

 • Fagskole/Fagbrev (2 år)
 • Høyskole/Universitet
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
 • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag

Egenskaper

 • Vi søker en person med stor gjennomføringskraft og som trives med ansvar
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Vi ønsker en positiv, utadvendt og samarbeidsvillig person som trives med å arbeide sammen med andre mennesker i et hektisk og uformelt miljø.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Hos oss får du muligheten til å forme arbeidsoppgavene selv, slik du mener det bringer oss fram til raske resultater med høy kvalitet
 • Konkurransedyktig lønn
 • Vi holder til i hyggelige lokaler på kaikant på Vippetangen. Oslo Havn KF har gode personalordninger som pensjons- og forsikringsordning, bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter
 • Godt arbeidsmiljø blant engasjerte og meget hyggelige kollegaer

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men det vil du i så tilfelle få varsel om, med mulighet til å trekke din søknad før offentliggjøring.

Les mer om Oslo Havn KF på www.oslohavn.no 

Kontaktpersoner

Elisabeth Idland
Telefonnummer: 934 39 722

Hvem er Oslo kommune - Forvaltning og miljø?

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med eget styre. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Foretaket har 100 ansatte. Foretakets forvaltning og tjenesteproduksjon er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.