Prosjektleder ved Utbyggingsavdelingen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsstedet

Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø  med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen.

Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m.  Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen.

Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om  å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og  til ledningsnett.
 • Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører.
 • Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019)
 • Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service.
 • Andre oppgaver 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør-utdanning , bachelor grad eller høyere
 • Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
 • Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Vi kan tilby

 • Et godt sosialt arbeidsmiljø og et sterkt og variert faglig miljø
 • Faglig utfordrende og spennende VA-oppgaver
 • Stor grad av selvstendig arbeid
 •  Fleksibel arbeidstidsordning
 •  Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontaktpersoner

Asbjørn Tufto
Tjenesteleder
Telefonnummer: 975 61 221
Rolf Perjord
Tjenesteleder
Telefonnummer: 971 28 651

Hvem er Gjøvik kommune?

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.