Prosjektleder ved Utbyggingsavdelingen

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsstedet

Utbyggings-seksjonen er plassert på rådhuset og består av seks medarbeidere. Seksjonen er en del av et spennende fagmiljø  med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Seksjonen inngår i sektor for samfunnsutvikling, men samarbeider tett med andre enheter i kommunen.

Gjøvik preges av stor aktivitet både innenfor offentlig og privat sektor. Det er særlig fokus på byutvikling, og man står overfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsprosjekt både innenfor samferdsel, fjernvarme, byforningsprosjekt m.m.  Kommuneplanens arealdel blir nå revidert, og det blir avsatt betydelige utbyggingsarealer i kommunen.

Utbygging har ansvaret for utbygging og salg av bolig- og næringstomter i kommunal regi. Gjøvik kommune har ambisjoner om  å ha aktuelle tomter klare for næringsaktører som ønsker å etablere virksomhet i Gjøvik. Kommunen har likeledes også som mål å tilby kommunale boligtomter spredt rundt i kommunens tettsteder, samt hyttetomter på kommunal grunn. 

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektleder for kommunale vann- og avløpsprosjekter, både på driftssida og på nyanlegg, både knyttet til prosessanlegg og  til ledningsnett.
 • Planlegging av ledningsfornyelse, både i egenregi og med innleide entreprenører.
 • Oppfølging av investeringsprosjekter som følge av ny hovedplan for VA (ventes vedtatt i 2019)
 • Oppfølging av utbyggingsavtaler med private utbyggere
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunens seksjoner for VA-drift og Teknisk service.
 • Andre oppgaver 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør-utdanning , bachelor grad eller høyere
 • Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
 • Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Vi kan tilby

 • Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.
 • Erfaring med IKT-verktøy for prosjektering er ønskelig.
 • Ønskelig med erfaring fra offentlige innkjøp, entrepriserett og utbyggingsavtaler
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Kontaktpersoner

Asbjørn Tufto
Tjenesteleder
Telefonnummer: 975 61 221
Rolf Perjord
Tjenesteleder
Telefonnummer: 971 28 651

Hvem er Gjøvik kommune?

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.