Prosjektleder vassdragsmiljø

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stillinger som prosjektleder. 

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, parker og grøntarealer,  kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Enheten har ca. 80 ansatte. 

Avdeling for vann, avløp og renovasjon (VAR) er en avdeling med 22 medarbeidere med stor samlet fagkompetanse. I 2018 bygde vi ut kommunal infrastruktur for over 400 millioner kroner. 

Vi har overordnet ansvar for vannforsyning, avløp og renovasjonsløsninger i Trondheim. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunal infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

Kommunalteknikk utvikler og bygger ledningsanlegg, pumpestasjoner og renseanlegg. Ut over dette har avdelingen oppgaver knyttet til åpning av bekker, erosjonssikring av vassdrag, oppfølging av miljøtilstand i vassdrag, oppfølging av vannforskriften samt overvåking av drikkevannskilder og nedbørsfelt. Vi står også foran utfordrende og interessante oppgaver knyttet til klimaendringer og håndtering av overvann og urbane flommer. 

Vi søker derfor en medarbeider med kunnskap og interesse for disse arbeidsområdene. Stillingen innebærer nært samarbeid med kolleger på egen enhet og andre enheter innenfor byutviklingsområdet, samt eksterne aktører innen feltet.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller utdanning på masternivå med relevant fagkrets.
 • Minimum 3 års relevant praksis fra arbeid med overvann, klimatilpasning og/eller vassdrag. 
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å takle en til tider hektisk arbeidshverdag.
 • Ryddig og tydelig.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktpersoner

Håkon Pedersen
Avdelingsleder
Mobil: 92837834

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.