Prosjektleder VAR

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Er du klar for en spennende og viktig prosjektleder stilling?

Hitra kommune er en kommune i vekst både innen arbeidsplassetableringer og bosetting. Næringslivet og Hitra samfunnet for øvrig vil i de nærmeste årene stå fremfor betydelige investeringer. Dette innebærer også en rekke større  utbyggingsprosjekter innen VAR- området, rettet både mot utvikling av næringsområder og boligområder. Prosjektleder har en viktig rolle i denne satsningen. Stillingen er plassert i VAR- avdelingen under kommunens prosjektorganisasjon på nærings/ VAR-området. VAR-enheten har varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer som krever høy kompetanse, og hvor samarbeid på tvers av faggruppene står sentralt i det daglige arbeidet.

I stillingen som prosjektleder vil du få ansvar innen prosjektledelse/ prosjektstyring, herunder også deltakelse ved utarbeidelse av hovedplaner innen VAR-området, og du må bidra med funderte innspill til prosjekter og investeringsbehov på kort og lang sikt.

VAR- avdelingen har de seneste årene gjennomført betydelige utbygginger i kommunal regi og innehar generelt stor kompetanse på prosjektgjennomføring innen fagfeltet.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og følge opp prosjekter
 • Besørge utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsoverslag
 • Delta i planlegging av andre kommunale nærings-/ utbyggingsprosjekter
 • Måle inn eksisterende og ny infrastruktur (Gisline)
 • Mottakskontroll
 • Andre relevante oppgaver etter kompetanse/ behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring innen prosjektledelse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter

Vi søker deg:

 • Er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • Har strategisk og analytisk evne
 • Har interesse for næringsutvikling
 • Har erfaring med strategisk planarbeid

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer
 • Kommunal pensjons- og forsikringsordning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
 • God barnehagedekning
 • Utdanningsstipend
 • Hjelp til å skaffe bolig

Spørsmål om stillingen

Dag Robert Bjørshol tlf. 909 39 619

Kontaktpersoner

Dag Robert Bjørshol
Kommunalsjef plan, landbruk og miljø/Brann
Telefonnummer: +47 724 41 765

Hvem er Hitra kommune?

Hitra ligger i Trøndelag fylke, ved utløpet til Trondheimsfjorden. Hitra er den største øya i Norge sør for Vesterålen og den 8. største øya i landet. Øya er omgitt av mer enn 3200 øyer, holmer og skjær og på øya er det rundt 7000 innsjøer. Dyrelivet er rikt både på land, i vann og i sjøen. De lokale råvarene er blant verdens beste.

Befolkningstallet er litt i overkant av 5000, av dem har rundt 25 % innvandrerbakgrunn. Det dreier seg om arbeidsinnvandring til havbruket. Et mangfoldig, spennende samfunn hvor mer enn 70 nasjonaliteter er representert. I nabokommunen Frøya er situasjonen nøyaktig den samme, og de to øykommunene utgjør det mektige Øyriket Hitra Frøya med felles bo- og arbeidsmarked. Kun en tunnel og 25 minutter med bil skiller de to kommunesentrene.

Havbrukets vugge sto på Hitra.

Fra det første vellykkede forsøk på oppdrett av atlantisk laks i åpen sjø i 1970 så har havbruksnæringen utviklet seg til Norges nest største eksportnæring. Ute i den store verden er Norges mest kjente merkevare Norwegian Salmon. Hitra og Frøya betegnes i dag som verdens ledende havbruksregion.

Fritiden fylles lett med aktiviteter på land og til vanns, i idrettslag, på treningssentre, på kulturskolen, på store og små arrangementer og hos våre utmerkede kokker. Vi har full barnehagedekning, barneskoler i grendene og en utmerket ungdoms- og videregående skole.

Og vil vi ut i den store verden ligger både Trondheim og Kristiansund halvannen time unna med hurtigbåten. Til Orkanger bruker man 50 minutter og til Trondheim halvannen time med bil.