Prosjektleder vannbehandling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Kommunalteknikk er det ledig en fast 100 prosent stillinger som prosjektleder

Kommunalteknikk er en enhet innen byutviklingsområdet. Kommunalteknikk har flere fagavdelinger og har ansvar for å forvalte og videreutvikle kommunale byrom, parker og grøntarealer,  kommunal avfallshåndtering, veg, vann- og avløpsanlegg. I tillegg er Kommunalteknikk kommunens kompetansemiljø innenfor geoteknikk og byggeledelse. Enheten har ca. 80 ansatte. 

Avdeling for vann, avløp og renovasjon (VAR) er en avdeling med 22 medarbeidere med stor samlet fagkompetanse. I 2018 bygde vi ut kommunal infrastruktur for over 400 millioner kroner. 

Vi har overordnet ansvar for vannforsyning, avløp og renovasjonsløsninger i Trondheim. Dette innebærer forvaltning, planlegging, samt bestilling av utbygging og vedlikehold av kommunal infrastruktur.

Arbeidsoppgaver

Kommunen står overfor store oppgaver innenfor drikkevannsforsyning de kommende årene. Det er planer om utvidet rensing ved våre to vannbehandlingsanlegg, samt store investeringer på vannforsyningsnettet. Du vil få en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av slike oppgaver. Dette innebærer blant annet styring og oppfølging av innleide rådgivere, vurdering av aktuelle metoder og prioritering av tiltak. Det kan bli aktuelt å tillegge stillingen en koordinerende rolle overfor andre enheter i kommunen.

Ut over rene bygge- og utviklingsprosjekter, vil arbeidsoppgavene kunne omfatte utredninger, overordnede planer og andre oppgaver knyttet til fagområdet.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller utdanning på masternivå med relevant fagkrets, herunder prosess knyttet til vannrensing
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra arbeid med prosessanlegg for VA
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • God kjennskap til regelverk for drikkevannsforsyning
 • Ryddig og presis saksfremstilling på norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å takle en til tider hektisk arbeidshverdag
 • Ryddig og tydelig

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et uformelt, erfarent og tverrfaglig miljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • En arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet der de ansatte har stor frihet til å påvirke sin egen arbeidsdag.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Kontaktpersoner

Håkon Pedersen
Avdelingsleder
Mobil: 92837834

Hvem er Trondheim kommune?

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.