Prosjektleder Vann og avløp

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Har du erfaring fra infrastrukturprosjekter og har lyst til å bruke dine kunnskaper hos oss?

Virksomhet UTE dekker kommunens oppgaver innen plan og drift av vei, vann, avløp, park og uteanlegg.  Oppegård kommune har mange spennende prosjekter, både som byggherre og som premissleverandør til eksterne utbyggere. Kommunen har stort fokus på rehabilitering av vann- og avløpsnettet (VA-nettet). Vi skal gjennomføre mange VA-prosjekter i egen regi og gjennom private utbygginger i årene fremover.

Vi søker en prosjektleder til planavdelingen.

Prosjektleder skal følge opp anleggene i prosjekterings- og utbyggingsfasen. Til dette arbeidet trenger vi deg som er faglig engasjert og har evnen til å finne de gode løsningene. Befolkningsvekst og klimaendringer er utfordringer som krever kompetanse og evne til å tenke langsiktige løsninger innen den kommunale infrastrukturen og miljø. Du vil jobbe tett på kommunale planleggere, ingeniører og fagarbeidere, og vil få inngående innsikt i kommunal strategitenkning med systematisk bygging av infrastruktur. Når Oppegård og Ski kommuner slår seg sammen i 2020 vil behovet for samhandling og langsiktighet bli enda tydeligere.

Primære arbeidsoppgaver:

  • Prosjektledelse og byggeledelse
  • Prosjektering og/eller prosjekteringskontroll av vann- og avløpsanlegg
  • Kontroll av anlegg i kommunal og privat regi

Arbeidsoppgaver avhengig av kompetanse og interesse:

  • Arbeid med overordnede planer og detaljplaner
  • Saksbehandling i byggesaker
  • Deltagelse i regionalt samarbeid

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen teknisk planlegging. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende teoretisk utdanning
  • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
  • Vi søker deg som er åpen og ansvarlig, som har interesse for IKT og kan tenke nytt og spille på lag. Virksomhet UTE verdsetter ny kunnskap og teknologiforståelse. Vi vil gjerne ha nyutdannede søkere.

Annet

Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste 

Kontaktpersoner

Stig Bell
planleder
Telefonnummer: 976 82 287

Hvem er Oppegård kommune?

Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her