Prosjektleder vann og avløp - Infrastruktur og vannmiljø

Stillingsbeskrivelse

Nyopprettet 100% prosjektlederstilling. 

Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har 24 ansatte. Vi har ledig en stilling innen vann/avløp og søker en dyktig og motivert medarbeider med stor arbeidskapasitet. Vi tilbyr en jobb i et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehus. 

Virksomhetens målsetting er å sørge for rent drikkevann til kommunens innbyggere og god miljøtilstand i kommunens vannforekomster, samt legge til rette for trygg ferdsel langs kommunens veier. 

Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur, herunder vei, vann, avløp, overvann, kabelanlegg og parkering. I tillegg skal virksomheten stå for planlegging av egnede vann- og avløpsløsninger i områder som i dag ikke har kommunal infrastruktur. 

Vi søker en medarbeider som vil være med å utvikle Nesodden kommunes kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Fokusområdet for stillingen vil være vann- og avløpsprosjekter som skal sikre godt drikkevann til kommunens innbyggere og oppfyllelse av EUs vanndirektiv. Kommunen vil de nærmeste årene ha et spesielt fokus på rehabilitering av vann- og avløpsnettet, i tillegg til gjennomføring av mange større vann- og avløpsprosjekter.

Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av kommunens vann- og avløpsprosjekter, innenfor vedtatte målsetninger og rammer.
 • Ivaretagelse av byggherrerollen gjennom organisering og involvering av relevante parter.
 • Økonomistyring og rapportering.
 • Godkjenning og oppfølging av vei-, vann- og avløpsprosjekter som gjennomføres av private aktører.
 • Rapportering til overordnede myndigheter.
 • Utstrakt kommunikasjon med grunneiere, utbyggere og fagmiljø, både skriftlig og muntlig.

Avhengig av kompetansen din, vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller master innen vann og avløp, helst med noe planfaglig bakgrunn
 • God kunnskap om relevant lovverk med vekt på plan- og bygningsloven og forurensningsloven
 • Det forutsettes at du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med kommunal forvaltning og prosjektledelse er ønskelig
 • Gode samarbeidsegenskaper, høy arbeidskapasitet og evnen til å arbeide strukturert og selvstendig.

Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler
 • Personalhytte på fjellet og bedriftsidrettslag med allsidig tilbud
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Wenche Dørum
Avdelingsleder prosjekt og forvaltning vann og avløp
Mobil: 97694095

Hvem er Nesodden kommune?

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne. 

Sammen skaper vi det gode livet!

Til Nesodden kommunes hjemmeside