Prosjektleder VA

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi jobber med de viktige spørsmålene knyttet til vann, klima og miljø. Vi tilbyr deg et solid fagmiljø, utfordrende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid. Det betyr at du kan fokusere på det som er viktig, både i arbeidstiden og på fritiden.

Plan og anleggsavdelingen består av 40 kompetente medarbeidere, i hovedsak sivilingeniører, ingeniører og fagarbeidere. Avdelingen har ansvar for å prosjektere og bygge offentlige gater og veier samt vann- og avløpsanlegg i Stavanger. Gjennomføringen av prosjektene skjer både i egenregi og ved bruk av konsulenter/entreprenører. Avdelingen har et nært og godt samarbeid med Vann- og avløpsverket samt et bra samarbeidsklima med andre eksterne aktører for eks. Lyse, IVAR og Statens Vegvesen.

Vi bygger for fremtiden. Vi er stolte av å kunne si at den VA-infrastruktur som vi bygger i dag fortsatt skal kunne tjene samfunnet om 100 år. Hvert år legger vi ca. 10 km nye vannledninger og ca. 10 km nye avløpsledninger. Vi separerer avløpsnettet og skifter ut gamle ledninger i byen. Vi jobber med sanering av utslipp og bygger pumpestasjoner. Vi legger sjøledninger og vi bygger nye VA anlegg i byens utbyggingsområder.

For tiden opplever vi stor vekst og er vi involvert i mange spennende VA-prosjekter. Nå trenger vi deg til å styre noen av disse VA prosjektene.

Stillingen er plassert i den nyetablerte VA gruppen som består av 12 dyktige medarbeidere fordelt på prosjektledere, prosjekteringsleder og byggeledere/kontrollingeniører. Vi gjennomfører prosjekter på bestilling fra Vann- og avløpsverket og har en årlig investeringsvolum på 200 millioner per år.  Vi har det kjekt sammen og gleder oss til å ansette nye kollegaer.

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder skal du lede VA-prosjektet fra forprosjekt til overlevering av ferdig anlegg. Du ansvar for fremdrift, økonomi og kvalitet gjennom hele prosjektperioden. Du skal også samordne VA-prosjektet med andre fag som vei, tele og energi. Du har også ansvar for at byggesøknader, grunnerverv og andre nødvendige forhold avklares.  I planleggingsfasene jobber du sammen med prosjekteringsledere for å løse dine oppgaver. På mindre prosjekter styrer du konsulent selv. I anleggsfasen leder du prosjektet sammen med en byggeleder som har det daglige ansvaret for anleggsgjennomføringen.

Kvalifikasjoner

 • Du er ingeniør eller sivilingeniør eller har tilsvarende kompetanse.
 • Relevant erfaring med prosjektledelse/prosjekteringsledelse/konsulentstyring vil vektlegges.
 • Norsk er arbeidsspråket i Stavanger kommune. Du snakker og skriver norsk slik at du kan utføre dine arbeidsoppgaver selvstendig.

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper vil også vektlegges.
 • Du er engasjert og motivert.  Du er nøye og kvalitetsbevisst. Du kan jobbe selvstendig, er strukturert og ansvarsbevisst. Du er positiv, god på kommunikasjon og har gode samarbeidsevner. Du leder prosjekter på en trygg og effektiv måte.

Vi tilbyr

 • Faglig kompetanse. Vår viktigste ressurs er din kompetanse. Faglig utvikling er viktig for deg og for oss.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Arbeidsplass i moderne lokaler i Stavanger sentrum.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger samt attraktive velferdsordninger.
 • Stillingskode 845140 Prosjektleder
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Tord Carlsson
Seksjonsleder Plan
Telefonnummer: 948 96 292

Hvem er Stavanger kommune?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.