Prosjektleder underbygning

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 120 medarbeidere. Dobbeltspor Barkåker-Tønsberg, Holm-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er ferdigstilt. Dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker forberedes nå for byggestart høsten 2019 og flere strekninger står for tur i årene fremover.
Bane NOR skal bygge 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke i nord til Barkåker i sør, inkludert 3 nye tunneler, 2 bruer og en ny jernbanestasjon på Skoppum. Forberedende arbeider er startet og planlagt byggestart for hovedarbeidene er høsten 2019. Prosjektet skal stå ferdig i 2024.
Som prosjektleder underbygning for utbyggingsprosjektet Nykirke-Barkåker vil du være medvirkende til at hele prosjektet når sine definerte mål. Stillingen vil være en del av ledergruppen i prosjektet og rapportere til Prosjektsjef.
Stasjoneringssted vil være Tønsberg

Arbeidsoppgaver

 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges
 • Bidra ved tilbuds og kontraktsutforming
 • Delta i kontrahering av entreprenør
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontaktuelt
 • Bidra til å levere på krav til kvalitet og HMS, og at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde
 • Ha ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontrakt
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter
 • Inngå i prosjektets ledergruppe

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra ledelse av store komplekse bygg og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen infrastruktur
 • Betydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av veg og jernbaneanlegg, inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg, er en fordel.
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God leveringsevne
 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog
 • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Kontaktpersoner

Lars André Tangerås
Telefonnummer: (+47) 91675735

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon