Prosjektleder UAS

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbygging Vest/Midt er en del av Utbyggingsdivisjonen i Bane NOR og har det overordnede ansvaret for de store utbyggingsprosjektene i Vest- og Midt-Norge. Enheten er i dag ansvarlig for byggingen av dobbeltspor mellom Arna og Bergen, og for detaljplanlegging av nye prosjekter i vårt område. Flere byggeprosjekter står for tur i årene fremover, som utvidelse av godsterminalen i Bergen og fellesprosjektet med Statens vegvesen; E16 og Vossebanen Arna- Stanghelle. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø med ca. 85 medarbeidere.

Bakgrunn for Fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle (UAS) er at dette er en svært viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med stor trafikk, samtidig som denne strekningen er svært utsatt for ras og har mange ulykker. Dagens veitunneler tilfredsstiller ikke EU sine tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og redusert reisetid. UAS er et langsiktig oppdrag med en horisont frem til 2032. For tiden jobbes det med utarbeidelse av reguleringsplan og teknisk detaljplan, som skal være ferdig tidlig høst 2020. Det arbeides samtidig med planlegging av utbyggingsfasen og det er planlagt byggestart allerede i 2022 på vei.

Vi søker nå etter en prosjektleder med ansvar for porteføljen av aktiviteter i prosjektet, fra prosjektering til gjennomført og overlevert prosjekt. Rollen vil i første omgang gjelde planleggingsfasen vi er i nå, men med vekt på å forberede utbyggingsfasen. Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Vestlandet, i et av Norges største samferdselsprosjekt. Riktig kandidat vil involvere seg aktivt i prosjektet og være en pådriver i strategiarbeid og overordnet prosjektgjennomføring i tråd med Bane NOR sin prosjektmodell.

Arbeidssted vil være Bergen, men det må påregnes noe reisevirksomhet. 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå som rådgiver for prosjektsjef UAS
 • Være med å lede arbeid med kontraktstrategi for BN i fellesprosjektet
 • Være med å sikre forankring i BN for beslutninger og valg i fellesprosjektet
 • Sikre at grunnlag for kontrakter ivaretar metodikk i BN sitt styringssystem (systematisk ferdigstillelse, BIM, organisering mm)
 • Være med å bygge opp organisasjon i BN for oppfølging av de forskjellige kontraktene
 • Medvirke til videreutvikling av styringssystemer, prosedyrer, rutiner og verktøy i Utbygging og legge til rette for nødvendig veiledning/opplæring i bruk av dette
 • Medvirke til å videreutvikle felles forståelse av funksjoner/oppgaveløsning i prosjektene
 • Medvirke til revisjon/faglig kontroll
 • Bidra til hensiktsmessig bemanning
 • Ansvar for at det blir utarbeidet nødvendig planer/strategier og at disse er i samsvar med overordnede føringer for prosjektet. Skal sørge for at disse blir godkjent og man gjennomfører prosjektet etter disse
 • Ansvar for prosjektering og bygging i prosjektet
 • Sørge for oppfølging av avvik, endringer fra regelverk og godkjent teknisk detaljplan
 • Sikre og sørge for oppfølging av innspill og krav fra offentlige etater, naboer og andre berørte iht. krav og BN Utbyggings suksesskriterier
 • Ansvar for å overlevere utført arbeid og dokumentasjon iht. avtale
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre
 • Stillingen rapporterer direkte til prosjektsjef

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som sivilingeniør, ingeniør eller tilsvarende innen relevante fagområder
 • Ledelseserfaring
 • Minimum 10 års erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra gjennomføring av store prosjekter
 • Erfaring fra planlegging etter plan- og bygningsloven for store samferdselsprosjekter eller tilsvarende store utbyggingsprosjekter, og samhandling med andre aktører i planleggingen
 • Erfaring med prosjektering (teknisk hovedplan, teknisk detaljplan eller byggeplan) eller byggefase i samferdselsanlegg
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektering av jernbaneanlegg er en fordel
 • Erfaring fra oppfølging av planleggings- eller prosjekteringskontrakter
 • Norsk er arbeidsspråk i våre prosjekter, og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • Interesse for samferdselsprosjekter og ønske om å bidra til gode løsninger
 • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner
 • Er strukturert, og har evne til å lede og gjennomføre
 • Våre verdier er åpen, engasjert og profesjonell, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse
 • verdiene etterleves i organisasjonen

Vi tilbyr

 • Du vil jobbe i et langsiktig prosjekt med stort tverrfaglig fokus både innenfor jernbanefagene og når det gjelder forholdet til vegdelen av prosjektet
 • Prosjektet er det største og viktigste ras sikringsprosjektet i landet
 • Det er et av landets største samferdselsprosjekt, som vil være med på å knytte Bergen og Oslo tettere sammen
 • Det er spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår
 • Personalbillett med VY sine tog

Kontaktpersoner

Anne K. L. Herdlevær
Prosjektsjef UAS
E-postadresse: lasann@banenor.no
Telefonnummer: 926 47 455

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger