Prosjektleder Traffic Management System (TMS)

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt.

Bane NOR skal i forbindelse med innføring av ERTMS også anskaffe et nytt trafikkstyringssystem – Traffic Management System (TMS) som skal benyttes til trafikkstyring i hele landet. Det nye systemet skal erstatte dagens fjernstyringssystemer, og det er en ekstern leverandør som får totalansvaret for utvikling og implementering av systemet. Prosjektet har også ansvar for tilpasning av det nye systemet til nye/eksisterende kontrollrom for trafikkstyring.

Vi søker nå prosjektleder med tung erfaring innen IT-prosjektledelse som skal lede TMS-prosjektet.

Arbeidsoppgaver

 • levere i henhold til godkjent “Project steering document”, herunder definerte prosjektmål, kontraktsmilepæler og tilhørende planer og leveranser
 • personalansvar
 • koordinere og følge opp leverandør for TMS
 • utarbeide beslutningsgrunnlag og rapportere til programledelsen
 • ivareta intern og ekstern kommunikasjon
 • ivareta kvalitetsstyringen i prosjektet, herunder oppfølging av kvalitetsplan og risiko
 • representere prosjektet i fora utenfor egen organisasjon relatert til fagområdet
 • bidra til læring og erfaringsutveksling gjennom utarbeidelse av erfaringsrapporter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning
 • prosjektlederkompetanse, med minimum 10 års relevant erfaring fra store IT-prosjekter
 • erfaring med relevante verktøy til prosjektstyring og samhandling i utviklingsprosjekter
 • erfaring med å lede team og utvikle medarbeidere
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne både på norsk og engelsk
 • sertifiseringer i IT-prosjektledelse vil være en fordel (for eksempel PRINCE2, ITPP, SCRUM)

Personlige egenskaper

 • strukturert og analytiske
 • arbeider selvstendig og tar ansvar
 • svært gode kommunikasjonsevner
 • målrettet og resultatorientert for å få sluttført oppgaver og leveranser
 • faglig engasjert, med evne til å omsette teori til gode praktiske tilnærminger

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Nils Arne Emblemsvåg
Telefonnummer: +4797598825

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon