Prosjektleder totalentreprise underbygning - Moss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Prosjektet Sandbukta- Moss- Såstad (10 km) er et stort og komplekst prosjekt som omfatter bl. annet to tunneler og bygging av ny stasjon i Moss sentrum. Prosjektet har fått investeringsbeslutning i Stortinget, og det pågår for tiden forberedende arbeider og forberedelser for utlysning av hovedentrepriser.

Vi har et behov for en prosjektleder for oppfølging av totalentreprise kontrakt for underbygningen på strekningen Sandbukta – Moss - Såstad. Dette inkluderer bygging av to tunneler, ny stasjon og all underbygning på den 10 km lange strekningen.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef. Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver
 • Være byggherrens representant for kontrakten.
 • Ansvar for at økonomi, framdrift, kvalitet og HMS for delprosjektet ivaretas.
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges.
 • Delta i kontrahering av entreprenør.
 • Bidra til at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass.
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde.
 • Ha ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontrakt.
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter.
 • Inngå i prosjektets ledergruppe.
 • Stedfortreder for prosjektsjef.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdannelse fra Universitet/Høyskole
 • Minimum 10 års erfaring som prosjektleder, helst bygg og/eller anleggsarbeid.
 • Erfaring som prosjektleder på store prosjekter.
 • God kontraktsforståelse, herunder inngående kunnskap om og erfaring med bruk av NTK.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bygging av større betongkonstruksjoner / tunneler og /eller større fundamenteringsarbeider.
 • Erfaring fra jernbaneanlegg er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • God teamleder
 • Tåle å arbeide under press
 • Resultatorientert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert
Vi tilbyr
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Jan Karlsen
Telefonnummer: (+47) 91 895 680
Knut Hauge
Telefonnummer: (+47) 93 211 972

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon